Søg støtte

Søg

Nyhed -

Fuld tillid til Falcks nuværende ledelse

Konkurrencerådet har vurderet, at Falck overtrådte konkurrencelovgivningen på visse områder i 2014. TryghedsGruppen har fuld tillid til Falcks nuværende ledelse.


Konkurrencerådet har onsdag den 30. januar 2019 afsagt kendelse i sagen om, hvorvidt Falck misbrugte sin stilling på markedet i forbindelse med udbuddet af ambulancekontrakter i Region Syddanmark tilbage i 2014. 

Falcks nuværende ledelse undskylder for virksomhedens ageren i forbindelse med ambulanceudbuddet i Region Syddanmark og for ikke at have levet op til egne og omverdenens forventninger.
 

TryghedsGruppen, der ejer over 10 pct. af aktierne i Falck A/S, støtter op om Falcks nye ledelse. 

”Vi har ingen kommentarer til Konkurrencerådets afgørelse, som omhandler en sag tilbage i 2014. Derimod har vi fuld tillid til, at den nuværende ledelse driver Falck fremad på ny både økonomisk og etisk,” siger adm. direktør Mads Lebech, TryghedsGruppen.

 

Michael Carlsen

Kommunikationsdirektør