Søg støtte

Søg

Nyhed -

Social akutpulje på 30 mio. kr. er nu i arbejde

TrygFonden åbnede for en uge siden for en akutpulje på 30 mio. kr. til sociale indsatser for udsatte og særligt sårbare grupper under corona-krisen. Behovet har været overvældende, og puljen er nu lukket for nye ansøgninger. Bevillingerne er især gået til mindre foreninger og organisationer, der til dagligt holder hånden under de mest udsatte og sårbare mennesker i alle egne af landet.


TrygFonden åbnede d. 1. april for en akutpulje til sociale indsatser, hvor landets mange organisationer og mindre lokale foreninger kunne søge midler til at afhjælpe den usikkerhed, uvished og mangel på sociale rammer, som har ramt udsatte og sårbare grupper særdeles hårdt. Behovet har været overvældende, og i dag er puljen lukket for nye ansøgninger, mens de sidst indkomne ansøgninger behandles. De, der endnu ikke har fået svar, kan forvente svar lige efter påske. 

”Vi har oplevet et enormt behov for bidrag til især mindre foreninger og organisationer også helt lokalt, der har afgørende betydning for at de mest sårbare i Danmark kan få hverdagen til at hænge sammen i denne tid. Det har været vigtigt for os at få pengene ud at arbejde hurtigt og målrettet de mest sårbare. Det er lykkedes,” siger adm. direktør Rie Odsbjerg Werner, TrygFonden, og fortsætter:

”I TrygFonden er vi berørte og imponerede over det enorme og ekstraordinære engagement, vi ser blandt tusindvis af frivillige lokalt, regionalt og nationalt.”

Da behovet for akuthjælpen til de udsatte og sårbare har vist sig at være omfattende, og udfordringerne med Corona-virussen sandsynligvis vil være langstrakte, overvejer TrygFonden, hvordan man inden for de eksisterende donationsrammer kan bidrage til fortsat at afhjælpe nogle af disse konsekvenser på længere sigt.

”Vi er meget opmærksomme på, at Corona-krisen ikke går over fra den ene dag til den anden. Det er en ekstraordinær situation, og derfor ser vi det også som vores pligt, at vi fortsætter med at følge situationen nøje og hele tiden ser, hvordan vi inden for vores eksisterende rammer kan hjælpe de udsatte og mest sårbare i Danmark,” siger Rie Odsbjerg Werner.

TrygFonden åbnede i går - i samarbejde med Den Sociale Kapitalfond – for en akutpulje på 20 mio. kr., øremærket virksomheder med en social profil, som er økonomisk trængte på grund af corona-krisen. 

 

Har du spørgsmål?

Michael Carlsen

Kommunikationsdirektør