Søg støtte

Søg

Nyhed -

TryghedsGruppen vinder sag i Landsskatteretten om lavere beskatning af medlemsbonus

Afgørelse i Landsskatteretten betyder, at bonus fra TryghedsGruppen fremover beskattes som aktieindkomst og ikke som personlig indkomst.


TryghedsGruppen har siden 2016 udbetalt bonus til sine medlemmer, der for private indtil nu er blevet beskattet som personlig indkomst. Landsskatteretten har nu afgjort, at bonus skal beskattes som aktieindkomst. Beskatningen nedsættes således til 27 pct.

Skatterådet gav tilbage i 2017 TryghedsGruppen et bindende svar om, at de årlige bonusudbetalinger til medlemmerne skal beskattes som personlig indkomst. TryghedsGruppen klagede til Landsskatteretten, der nu har truffet afgørelse om, at bonusudbetalingerne skal beskattes som aktieindkomst. 

”Vi er utrolig glade for, at Landsskatteretten har været enige i vores vurdering. Hermed giver vores bonusudbetalinger endnu større værdi for medlemmerne,” siger bestyrelsesformand Ida Sofie Jensen, TryghedsGruppen.

Med TryghedsGruppens årsresultat på 1,7 mia. kr. i 2019 (1,1 mia. kr. efter uddelinger fra TrygFonden) indstiller bestyrelsen igen i år, at der udbetales medlemsbonus til kunderne i Tryg og Alka på 8 pct. af forsikringspræmierne. Bonusudbetalingerne, der skal endeligt godkendes i repræsentantskabet i marts, forventes at blive rekordhøj på over 1 mia. kr. 
Med den forventede udbetaling på godt 1 mia. kr. i medlemsbonus i 2020 har TryghedsGruppen siden 2016 udbetalt 4 mia. kr. til medlemmerne.

Har du spørgsmål?

Michael Carlsen

Kommunikationsdirektør