Søg støtte

Søg

Nyhed -

Ny rapport: Sådan har coronakrisen sat sit aftryk på svigt af børn i Danmark

Coronakrisen har været hård for mange børn og unge i Danmark. Nedlukninger og isolation har resulteret i øget ensomhed og mistrivsel, mere digital mobning og store udfordringer med at opspore og hjælpe dem, der har allermest brug for det. Det viser TrygFonden og Børns Vilkårs statusrapport nye rapport ”Svigt af Børn i Danmark”.


I Danmark har de fleste børn et godt børneliv, som også under corona har været præget af omsorg og tryghed. Men mange udsatte børn og unge har oplevet, at nedlukningerne har eskaleret de svigt, som de i forvejen blev udsat for. 

Det fastslår årets ’Svigt af børn i Danmark’ rapport, som udgives af Børns Vilkår og TrygFonden. Rapporten belyser 14 forskellige former for svigt af børn i Danmark og samler den nyeste viden og forskning på børne- og ungeområdet.

 

Der er for os ingen tvivl om, at der er udsatte børn, som er gået under radaren

Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår

Årets rapport viser blandt andet, at der er registreret færre anmeldelser om vold mod børn og færre anmeldelser om seksualforbrydelser mod børn i 2020. For eksempel blev der anmeldt 1.197 seksualforbrydelser mod børn mod 1.317 i 2019. Det er første gang siden 2014, at der er sket et fald i antallet af anmeldelser på dette område. 

De færre anmeldelser betyder dog næppe, at færre børn blev udsat for svigt, mener Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

”Der er for os ingen tvivl om, at der er udsatte børn, som er gået under radaren, og som har været isolerede i hjem med svigt, vold og misbrug. Under nedlukningerne har lærere, pædagoger og andre voksne ikke haft samme muligheder for at holde øje med børnenes trivsel, og det forklarer også, hvorfor vi så et markant fald i underretninger under nedlukningen i foråret 2020. Selvom der har været fokus på at samle op og få hjælp til de børn, der har haft det sværest, tror jeg desværre ikke, vi har set det fulde omfang af coronakrisens konsekvenser endnu,” siger han.

Flere komplekse skilsmissesager

Den øgede isolation med familien derhjemme kunne også mærkes på BørneTelefonen. Samtaler om forholdet mellem barn og forældre kom i 2020 for første gang på førstepladsen over de hyppigste samtaleemner. Heriblandt var der fortællinger om, hvordan skiftende restriktioner og bekymring om smitte havde optrappet konflikterne mellem skilsmisseforældre.

Den øgede sociale isolation satte også sit præg på børnenes fællesskaber. De mange måneder med hjemmeskole mindskede den mobning, der foregår fysisk, men til gengæld steg antallet af samtaler om digital mobning på BørneTelefonen til mere end det dobbelte under nedlukningen i 2020.

Øget ensomhed og mistrivsel

Ifølge rapporten har året med corona medført øget mistrivsel blandt grupper af børn og unge. Der ses bl.a. en markant stigning i antallet af samtaler om ensomhed på BørneTelefonen.

Ligeledes er et rekordhøjt antal børn og unge blevet henvist til psykiatrisk udredning i 2020. Den største stigning i antallet af henvisninger ses blandt de 14-17-årige, hvor flere er ramt af selvmordstanker.

De skal føle sig set og hørt og – når det er nødvendigt – sikres den hjælp, de har brug for

Rie Odsbjerg Werner, direktør i TrygFonden, om sårbare og udsatte børn

”Der er ingen tvivl om, at også de næste mange år vil være præget af COVID-19, og der ligger en stor opgave for relevante fagfolk – og alle os andre i øvrigt - i at række ud til de sårbare og udsatte børn og unge, som er ramt af coronakrisens følgevirkninger. De skal føle sig set og hørt og – når det er nødvendigt – sikres den hjælp, de har brug for,” siger Rie Odsbjerg Werner, direktør i TrygFonden.

Flere nøgleresultater i rapporten

  • I 2020 steg antallet af anmeldelser om psykisk vold mod børn og unge til 143 fra 53 i 2019. I 46 pct. af tilfældene var der i 2020 tale om børn under 10 år.
  • Antallet af sager, hvor børn var ofre for anmeldte voldsforbrydelser, faldt i 2020 for første gang siden 2014 - fra 6.847 anmeldelser i 2019 til 6.543 i 2020. Faldet gjaldt dog ikke for de 0-4-årige samt de 10-14-årige, hvor der skete en lille stigning.
  • Børn og unge, der er i risiko for at blive udsat for vold, har haft det særligt svært under nedlukningerne. En række opgørelser fra blandt andet Mødrehjælpen og Lev uden vold viser, at der i voldsramte familier skete en eskalering af volden og en ændring i voldens karakter og hyppighed.
  • Mange socialrådgivere i børne- og familieafdelinger har under corona haft mindre kontakt til børn og unge end tidligere, viser en undersøgelse fra Københavns Professionshøjskole, hvor 360 socialrådgivere i børne- og familieafdelinger i 82 kommuner har deltaget.

Download den fulde rapport

Download den nyeste og forudgående rapporter om "Svigt af børn i Danmark"