Søg støtte

Søg

Nyhed -

TryghedsGruppen får ekstraordinært stort resultat på 3 mia. kr. i første halvår

TryghedsGruppen opnåede et ekstraordinært resultat på 3 mia. kr. i første halvår af 2021. Resultatet skyldes hovedsageligt en regnskabsmæssig avance på 2,6 mia. kr. som følge af deltagelsen i Trygs kapitaludvidelse, men også et positivt investeringsafkast.


Den ekstraordinære avance skyldes at TryghedsGruppen i foråret 2021 deltog i Trygs kapitaludvidelse til at finansiere købet af RSA Insurance Group’s skandinaviske aktiviteter. TryghedsGruppen har som følge af dette skullet ændre regnskabsprincipper, hvilket bl.a. resulterer i den store ekstraordinære avance.

Målet er, at vores støtte til Tryg også vil kunne ses i de kommende mange år i form af øgede udbytter fra Tryg

Ida Sofie Jensen, bestyrelsesformand for TryghedsGruppen

”Vi gav vores fulde opbakning til Trygs køb af RSA’s skandinaviske aktiviteter, og det giver så en usædvanlig regnskabsmæssig effekt i resultatet for første halvår. Målet er, at vores støtte til Tryg også vil kunne ses i de kommende mange år i form af øgede udbytter fra Tryg, der skal bidrage til, at vi gennem vores almennyttige aktiviteter i TrygFonden kan styrke trygheden i Danmark samt sikre bonus til vores medlemmer,” siger Ida Sofie Jensen, bestyrelsesformand for TryghedsGruppen.

Ser man bort fra den ekstraordinære avance, opnåede TryghedsGruppen et resultat på 337 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt TryghedsGruppens andel af Trygs resultat samt et investeringsafkast på 179 mio. kr.

TrygFonden uddelte for i alt 267 mio. kr. i første halvår 2021.

 

Mio. DKK
1. halvår 2021
Andel af Trygs resultat  403
Større investeringer   66
Investeringsafkast og finansnetto  179
Adm. omk. og skat   -44
Resultat før uddelinger
TrygFondens uddelinger

  603
 -267

Resultat før særlige poster
Regnskabsmæssig avance, Tryg
   337
2.639
Resultat 2.976 

 

Har du spørgsmål?

Lasse Delin Moldrup

Kommunikationskonsulent