Søg støtte

Søg

Nyhed -

Kunstig intelligens: Er du forberedt – eller bare forvirret?

Kunstig intelligens vil give enorme muligheder, men det kan også skabe utryghed for mange. TrygFonden sætter nu fokus på, hvordan borgere i Danmark kan forberede sig – og hvad vi synes om, at vi allerede kan få hjælp eller blive svindlet af computere, der efterligner menneskelig intelligens.


Kunstig intelligens’ indtog i vores liv er på vej med hidtil uhørt hastighed. Vi ser ind i en ikke så fjern fremtid, hvor vi hurtigt og automatisk kan få hjælp til fx at diagnosticere sygdomme eller systematisere store mængder data. Men teknologien kan også bruges af digitale svindlere til fx at lokke oplysninger ud af deres ofre ved at kopiere en bekendts stemme over telefonen.

Kunstig intelligens rummer et kæmpe potentiale for vores samfund, men vil også gøre det nemmere at lave meget virkelighedstro svindelnumre

Christoffer Elbrønd, projektchef i TrygFonden

Sidste år oplevede 150.000 danskere ifølge Det Kriminalpræventive Råd at blive ofre for digitale svindlere. Problemet vil kun blive værre med udbredelsen af kunstig intelligens, fortæller Christoffer Elbrønd, projektchef i TrygFonden.

”Teknologien udvikles ofte hurtigere end de tiltag, der skal beskytte borgerne mod de udfordringer, som den teknologiske udvikling også rummer. Kunstig intelligens er ikke nogen undtagelse. Den rummer et kæmpe potentiale for vores samfund, men vil også gøre det nemmere at lave meget virkelighedstro svindelnumre," forklarer han.

TrygFonden har sammen med Forbrugerrådet Tænk samlet en ekspertgruppe med udvalgte interesse- og brancheorganisationer, som løbende håndterer svindelforsøg, eller som repræsenterer borgergrupper, der udsættes for svindel. Organisationerne har udarbejdet syv anbefalinger til at styrke samfundets og borgernes modstandsdygtighed over for digital svindel, herunder svindel udført med kunstig intelligens-teknologier.

Syv anbefalinger til et tryggere digitalt Danmark

1. Indsats for øget opmærksomhed på digital svindel

Bevidstheden er lav blandt almindelige danskere om, hvor hastigt nye former for digital svindel opstår, og hvordan trusselsbilledet skifter blandt andet som følge af AI. Vi har brug for langt større fokus på digital svindel, hvordan den rammer den enkelte, og hvordan den hele tiden udvikler sig og opdager nye sårbarheder hos både private borgere og virksomheder. Såvel virksomheder som borgere i alle aldre skal rustes til at forstå og agere i forhold til digital svindel.

Der er ligeledes brug for at styrke opmærksomheden blandt offentlige og private virksomheder om, hvordan deres kommunikation kan gøre det vanskeligere for digitale svindlere at lokke danskere i fælden. Udviklingen inden for AI bør være et selvstændigt fokusområde inden for denne oplysningsindsats i takt med, at problemet udvikler sig i Danmark. Risikoen for digital svindel skal kommunikeres på en måde, så den styrker trygheden og tilliden til teknologi og digitalisering, herunder AI. Den skal skabe forståelse for, at digital svindel kan ramme alle – ikke kun særligt udsatte grupper.

2. Udvikling af nye løsninger der forhindrer svindel

Tekniske løsninger kan spille en vigtig rolle i kampen imod digital svindel. For eksempel har indførelse af såkaldt tofaktorbekræftelse med MitID ved handel på nettet gjort en positiv forskel for omfanget af den økonomiske svindel. Der skal fortsat investeres i nye tekniske løsninger, fx nye adfærdsdesign i brugergrænseflader eller nye tekniske løsninger baseret på fx filtre, rapporteringsløsninger, tekniske ’sandkasser’ eller zero trust-principper. Muligheden for at anvende AI i disse løsninger skal undersøges.

Det kan også være nødvendigt at udfordre hastigheden, hvormed digitale handlinger skal ske, fx ved udvikling af deponeringsløsninger med indlagt ventetid til kontrol eller bekræftelse af ægthed. I udviklingen af nye løsninger er der brug for at se fordomsfrit på nuværende regler, hvad der teknisk er muligt og vil være effektivt og hensigtsmæssigt, samt på hvem der skal udvikle og eje løsningerne for at sikre størst mulig grad af tillid til dem.

3. Styrket koordinering mellem offentlige og private organisationer

Mange offentlige og private organisationer er allerede involveret i at beskytte danskernes digitale sikkerhed og investerer løbende ressourcer i kommunikation, nye værktøjer og tekniske løsninger. De mange gode indsatser bør koordineres i endnu højere grad end i dag, så de understøtter og forstærker hinanden bedst muligt. Det kan fx ske ved at samle beslutningskraft i eksisterende samarbejdsfora. Der er behov for, at regeringen afklarer, hvor dette ansvar forankres, og sikrer ressourcer til at løfte arbejdet.

En styrket koordinering bør omfatte en fælles strategi for at holde øje med, hvordan det digitale trusselsbillede udvikler sig, hvilke tekniske løsninger der kan bringes i spil, og hvordan borgerne bedst hjælpes til at passe på sig selv og deres nærmeste. Lokale aktører, der er tæt på danskernes hverdagsliv, fx skoler, biblioteker og borgerservicecentre, bør ligeledes involveres mere i forebyggelsesindsatsen. Det samme gælder aktører, der hjælper andre i nære fællesskaber, såsom foreninger, lokale netværk og klubber.

4. Afklaring af myndighedsansvar

Regeringen har fordelt ansvaret for digital sikkerhed og kriminalitet på flere forskellige ministerområder. Hjemmesiden Sikkerdigital.dk samler kommunikation og værktøjer til borgere og virksomheder på tværs af myndighedsområder, hvilket er væsentligt for at afhjælpe nogle af uhensigtsmæssighederne. Der er dog fortsat behov for, at placeringen af ansvaret for regulering og indsatser vedrørende digital sikkerhed og digital kriminalitet, herunder risici forbundet med kunstig intelligens, afklares og tydeliggøres. Dette vil styrke forudsætningerne for mere effektiv koordinering og bedre samarbejde mellem myndigheder, offentlige og private aktører.

5. Øget forsknings- og vidensindsats

Set i lyset af den hastighed, hvormed løsninger baseret på kunstig intelligens udvikler sig, er der brug for at styrke viden om og forskning i teknologiens anvendelse. Det gælder i særlig grad viden om, hvordan AI bliver – og i fremtiden kan blive – brugt til kriminalitet, hvilke konsekvenser det kan have for tryghed og tillid i samfundet, samt viden om mulige løsninger, der kan imødegå de negative konsekvenser. Der er brug for en styrket, tværfaglig forsknings- og vidensindsats med det formål at styrke grundlaget for at sætte ind imod digital kriminalitet. Der er samtidig brug for gennem uddannelse op opkvalificering at sikre, at vi har de rette og nødvendige ressourcer og kompetencer på området i fremtiden.

6. Styrket deling af informationer om digitale trusler mellem private og offentlige aktører

Opdaterede informationer og viden om aktuelle trusler fra digitale kriminelle er spredt ud over en lang række private og offentlige aktører. Der er brug for at dele, samle og kvalificere disse data. Det skal sikre grundlaget for at træffe bedre og hurtigere beslutninger, så der kan sættes ind på tværs af aktører imod nye trusler, så snart de opstår. Et bedre datagrundlag vil også kunne styrke mulighederne for forskning på området.

7. Bekæmp digital svindel internationalt

Digital svindel er et grænseoverskridende problem. Udviklingen af værktøjer baseret på generativ AI, der kan generere naturtro tekst og tale på dansk, risikerer at forstærke den grænseoverskridende trussel.

En stor del af den digitale svindel foregår via de store teknologivirksomheders platforme og services, såsom sociale medier og beskedtjenester. Det er nødvendigt, at internationale virksomheder og techgiganterne lever op til deres ansvar for at beskytte brugerne på deres platforme mod svindel. Dette kan bedst ske gennem en styrkelse af EU-samarbejdet, hvor der / idet der bør arbejdes på, at EU-lovgivning på det digitale område adresserer digital svindel i det nødvendige omfang.

TrygFonden inviterer til folkehøring om kunstig intelligens

Debatten om kunstig intelligens skal ikke kun være for eksperter, tech-guruer, it-virksomheder og interesseorganisationer. Det er vigtigt at få overblik over, hvad kunstig intelligens reelt betyder for den enkelte og for vores samfund.

Derfor inviterer TrygFonden og Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet 350 repræsentativt udvalgte borgere med i samtalen om udviklingen i kunstig intelligens og digital tryghed.

Folkehøringen skal være med til at sikre befolkningen en stemme i debatten

Rie Odsbjerg Werner, direktør i TrygFonden og TryghedsGruppen

Teknologien udvikler sig hurtigt, og ofte overhaler den os indenom, så vi ikke når at få taget en ordentlig debat om, hvordan vi får høstet teknologiens potentialer – og håndteret dens udfordringer. Det må ikke ske med kunstig intelligens.

”Målet er klart. Borgernes stemme, drømme og bekymringer skal have en fremtrædende plads i, hvordan vi indarbejder brugen af kunstig intelligens i vores samfund. Folkehøringen skal være med til at sikre befolkningen en stemme i debatten. Udviklingen på det her område går så hurtigt, at det er svært for alle at følge med. Men det er vigtigt, at vi stopper op og har en samtale om, hvad teknologien skal og ikke skal. Uden en sådan samtale – og inddragelse af borgerne i Danmark – kan vi heller ikke udnytte potentialet fuldt ud,” siger Rie Odsbjerg Werner, der er direktør i TrygFonden og TryghedsGruppen.

I folkehøringen deltager digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre (V), der bl.a. vil tage borgernes spørgsmål og anbefalinger med i det videre politiske arbejde.

”Kunstig intelligens har potentialet til at løse nogle af vor tids største udfordringer. Derfor foreslår regeringen en strategisk indsats for kunstig intelligens i digitaliseringsstrategien, der skal bidrage til at udnytte teknologiens potentiale. Danske virksomheder skal have de bedste forudsætninger for at anvende de nye teknologier, samtidig med at vi sikrer, at teknologien udvikles og anvendes med afsæt i vores grundlæggende rettigheder og med respekt for vores fælles værdier, samfund og demokrati. Folkehøringen er en oplagt lejlighed til at have en fælles dialog om, hvad kunstig intelligens betyder for os alle sammen, og jeg glæder mig til at lytte til danskerne,” siger Marie Bjerre.

Hvad er en folkehøring?

Folkehøringer er et demokratisk værktøj, der kombinerer meningsmåling med oplysning og diskussion. Initiativet til folkehøringen er en del af TrygFondens arbejde for, at alle i Danmark skal kunne færdes sikkert og trygt digitalt. Før, under og efter folkehøringen vil der blive indsamlet data om holdningerne til kunstig intelligens. Datamaterialet vil blive frigivet til forskning, og TrygFonden vil anvende indsigterne i det videre arbejde med at styrke befolkningens digitale tryghed og muligheder. 

Folkehøringen afholdes 3.-4. februar 2024 på Hotel Nyborg Strand.

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet, Digital Democracy Centre fra Syddansk Universitet, Verian og professor Kasper Møller Hansen er partnere på projektet.

Har du spørgsmål?

Peter Madsen

Projektchef