Søg støtte

Søg

Nyhed -

Ny undersøgelse: Flere vil forbyde al salg af tobak fra 2030

En voksende andel af befolkningen bakker op om flere og mere omfattende forbud mod tobak og rygning, viser ny undersøgelse.


Det skal være helt slut med at købe cigaretter i de danske butikker, når nytårsklokkerne byder 2030 velkommen. Det mener en voksende andel af befolkningen i en ny og omfattende undersøgelse foretaget for TrygFonden blandt 5.020 repræsentativt udvalgte borgere i alderen 18-80 år.

Der er en voksende opbakning til at tage ret drastiske skridt i brug for at begrænse brugen af tobak

Jette Jul Bruun, underdirektør i TrygFonden

Konkret svarer 36 procent, at de mener, at det er et godt forslag at forbyde salg af tobak fra år 2030. Det er 10 procentpoint flere end da TrygFonden stillede det samme spørgsmål i 2016. Samtidig er andelen, der modsætter sig forslaget, skrumpet fra 41 til 35 procent.

Underdirektør i TrygFonden Jette Jul Bruun finder udviklingen bemærkelsesværdig.

"Siden 2016 er væsentligt flere blevet åbne for et egentligt forbud mod salg af tobak. Det er et vidnesbyrd om, at der er en voksende opbakning til at tage ret drastiske skridt i brug for at begrænse brugen af tobak," siger Jette Jul Bruun.

Hun påpeger, at der i TrygFondens undersøgelse også er andre eksempler på, at befolkningen ser mere positivt på indgreb og forbud. For eksempel er der nu et flertal på 57 procent, der bakker op om et forbud mod udviklingen af nye tobaksprodukter. Det er 15 procentpoint flere end i 2016.

"Udviklingen går klart i retning af mere opbakning til forbud og indgreb. Det er en udvikling, det er værd at bide mærke i for alle, der er optaget af befolkningens sundhed," siger Jette Jul Bruun.

På grund af EU’s tobaksdirektiv vil et totalforbud mod tobak i Danmark kræve, at EU adviseres og Danmark får en tilladelse. Belgien har netop fået en sådan tilladelse, og landet har nu et totalforbud mod e-cigaretter på vej.

Få overblikket: Fire vigtige pointer fra undersøgelsen

Hvad synes den danske befolkning om rygning – i hjemmet, i det offentlige rum og i samværet med andre? Det har TrygFonden undersøgt, og nedenfor kan du få et overblik over resultaterne med fire korte nedslag.

Flere hjem bliver helt røgfri – også udendørs

Tidligere tiders røg i stuerne er på vej ud. Der er ikke tale om en revolution, men snarere en stille bevægelse i retning af, at der bliver færre og færre hjem, hvor der er frit lejde til rygning.

Undersøgelsen viser, at kun 6 pct. angiver, at man må ryge, hvor man vil, hjemme hos dem. I 2016 var tallet 10 pct. Den dominerende holdning er, at man ikke må ryge indenfor men gerne udenfor. Det svarer 69 pct. af de adspurgte.

Siden 2016 er der sket en vækst i husstande, hvor man hverken må ryge inde eller ude. I 2016 var tallet 5 pct. I dag er det 12 pct.

Flere vil forbyde rygning, hvor mange mennesker er samlet

Skal røg forbydes på steder, hvor mange mennesker er samlet – fx på togstationer og gågader? Ja, mener 63 pct. af de adspurgte. I 2016 havde 48 pct. den holdning.

Ligeledes vil 50 pct. af danskerne forbyde rygning i arbejdstiden. Det er 7 procentpoint højere end i 2016.

Også i det private rum er opbakningen til forbud stigende. Fx mener 36 pct. at man helt skal forbyde rygning i lejligheder, fordi man bor tæt på hinanden. Tallet var 24 pct. i 2016.

Rygning i nærheden af børn er – stadig – ikke populært

Rygning i nærheden af børn er ildeset, og man ønsker ikke, at børn bliver udsat for røg. Sådan var det i 2016, og sådan er det også i dag.

Tre ud af fire mener, at man under ingen omstændigheder bør ryge, når man er sammen med børn.

Kun en lille andel af de adspurgte – hhv. 11 og 13 pct. – mener det er okay at ryge, når man er sammen med børn, hvis man undgår at puste røg i hovedet på dem eller ryger ud af vinduet.

Tobaksindustriens adfærd i samfundet skal begrænses

Flere end hver tredje er klar til helt at forbyde salg af tobak fra år 2030, og næsten seks ud af ti af de adspurgte mener, tobaksindustriens udvikling af nye produkter skal stoppes.

Men også på andre områder er danskerne klar til at sætte ind overfor tobaksindustrien. Fx mener et flertal, at det er en god idé at forbyde, at tobaksindustrien giver bidrag til musikfestivaler – som allerede blev indført sidste år – og at tobaksindustrien donerer penge til politiske partier.

Undersøgelsen

TrygFonden har netop offentliggjort resultater om befolkningens syn på rygning og forebyggelse. Resultaterne indgår i en større undersøgelse af befolkningens holdninger til sundhed og forebyggelse, som bliver lanceret den 29. april 2024.

Rundspørgen er foretaget af YouGov for TrygFonden i perioden fra 1. november til 11. december 2023.

Download resultaterne om rygning.

Download resultaterne

Har du spørgsmål?

Jette Jul Bruun

Underdirektør