Søg støtte

Søg

Nyhed -

TryghedsGruppen indstiller til bonus efter tilfredsstillende resultat

TryghedsGruppen kom ud af 2023 med et samlet resultat på 528 mio. kr. Årets resultat var kraftigt påvirket af en negativ regnskabsmæssig effekt på 659 mio. kr. som følge af Trygs aktietilbagekøbsprogram. Det ordinære resultat landede således på 1.187 mio. kr. Bestyrelsen indstiller til en medlemsbonus på 6 procent af medlemmernes præmie svarende til 1.000 mio. kr.


TryghedsGruppen fik i 2023 et samlet resultat på 528 mio. kr. efter uddeling af 668 mio. kr. gennem TrygFondens almennyttige aktiviteter, mens det ordinære resultat landede på 1.187 mio. kr. Det samlede resultat er en forbedring på 796 mio. kr. i forhold til 2022, hvor det samlede resultat udgjorde et minus på 268 mio. kr. Download årsrapporten for 2023.

Vi glæder os over et tilfredsstillende resultat for TryghedsGruppen, som vi holder i et pænt plus

Jørn Rise Andersen, bestyrelsesformand i TryghedsGruppen

Årets resultat er hjulpet af en øget omsætning og en styrket markedsposition for Tryg i Skandinavien, men negativt påvirket af blandt andet højere skadesudgifter for Tryg i forbindelse med årets storme. Hertil kommer den negative regnskabsmæssige påvirkning på 659 mio. kr. som følge af Trygs aktietilbagekøbsprogram, der indebærer, at aktierne købes til markedskurs, men i TryghedsGruppens regnskab bogføres til den lavere indre værdi.

”Vi glæder os over et tilfredsstillende resultat for TryghedsGruppen, som vi holder i et pænt plus trods den negative regnskabsmæssige påvirkning fra aktietilbagekøbsprogrammet. Som langsigtet ejer er det godt at se, at Tryg trods øgede skadesudgifter har styrket sin position på det skandinaviske marked og er kommet rigtig fornuftigt ud af et svært år for forsikringsbranchen generelt. Det vidner om såvel strategisk som finansiel styrke”, siger Jørn Rise Andersen, bestyrelsesformand i TryghedsGruppen.

Ejerandel af Tryg øges fortsat

TryghedsGruppens ejerandel af Tryg er øget i 2023 som følge af Trygs aktietilbagekøbsprogram, hvor TryghedsGruppen ikke har deltaget. Ejerandelen var ved årets udgang på 47,6 procent mod 46,3 procent ved årets begyndelse. TryghedsGruppen har som langsigtet mål igen at få en ejerandel på over 50 procent.

Læs om vores ejerskab af Tryg og vores ejerskabspolitik.

Indstiller til bonus igen

På baggrund af årets resultat indstiller TryghedsGruppens bestyrelse, at der udbetales en bonus til medlemmer af TryghedsGruppen – de danske kunder i Tryg, Alka og Trygs samarbejdspartnere – på 6 procent af forsikringspræmierne for 2023. Medlemsbonussen forventes dermed at blive på op mod 1.000 mio. kr. Indstillingen skal endeligt godkendes i repræsentantskabet i marts.

”Medlemsbonus er blevet en integreret del af TryghedsGruppens aktiviteter og er med til at knytte medlemmerne til TryghedsGruppen. Det er derfor vores mål også i de kommende år at udbetale medlemsbonus i intervallet 5-8 procent, afhængig af de økonomiske resultater. På baggrund af det finansielle resultat for 2023 indstiller vi, at der udbetales en bonus på 6 procent til medlemmerne,” siger Jørn Rise Andersen.

Få svar på dine spørgsmål om vores medlemsbonus.

Mio. kr. udbetalt i medlemsbonus

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 696 707 721 925 985 655 1.126 888

TrygFonden fastholder uddelingsniveau

I 2023 har TrygFonden anvendt 668 mio. kr. til en lang række almennyttige aktiviteter, der bidrager til at skabe øget tryghed i Danmark. Repræsentantskabet besluttede i efteråret 2023 at fastholde en høj ramme for TrygFonden i 2024, så der kan anvendes op til 680 mio. kroner til almennyttige aktiviteter, der skaber tryghed i Danmark. Heraf er 100 mio. kroner øremærket til regionale aktiviteter i de fem regioner og skal udmøntes af TryghedsGruppens fem regionale råd, bestående af repræsentanterne valgt i de enkelte regioner.

Har du spørgsmål?

Robert Neimanas

Pressechef