Søg støtte

Søg

Viden der skaber tryghed

Publikationer

TrygFondens indsatser bidrager til at gøre en meningsfuld og målbar forskel for trygheden i Danmark. Det gør vi bl.a. ved at skabe viden - og den vil vi meget gerne dele.

Nedenfor kan du læse og downloade en række af vores undersøgelser, målinger, forskningsresultater og øvrige publikationer, der gør dig klogere på tryghed.

Tryghedsmålinger

Undersøgelser under corona-epidemien

TrygFonden har gennemført flere undersøgelser af befolkningens tryghed under corona-epidemien. Den seneste i januar 2022.

Tryghed i hverdagen

Vi vil arbejde for, at flere bliver i stand til at hjælpe sig selv og andre og øge handlekraft og evne til at træde til, når der er behov.

Børn og unge

Vi vil arbejde for, at alle børn og unge kan leve et liv, hvor der er plads til dem. Et liv, hvor de trives fysisk, mentalt og socialt og rustes til uddannelse, så de kan udfolde deres potentiale og leve et godt og sundt liv.

Voksne

Vi vil arbejde for, at flere voksne kan realisere og fastholde en sund livsstil, have et trygt arbejdsliv og deltage i positive fællesskaber.

Ældre

Vi vil arbejde for et trygt ældreliv med flere gode leveår og en højere livskvalitet for pårørende til svækkede ældre.

Stærke rammer i hverdagen

Vi vil øge danskernes tillid til og deltagelse i civilsamfund og demokrati og medvirke til at skabe en god offentlig debat om tryghed.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Interesserer du dig for arbejdet med at øge trygheden i Danmark? Så tilmeld dig TryghedsGruppen og TrygFondens nyhedsbrev.

Vi investerer i tryghed

Tryghed er kernen i et godt liv. Derfor investerer vi i TryghedsGruppen vores tid, engagement og økonomi i at styrke trygheden for alle i Danmark. Gennem TrygFonden støtter vi hvert år hundredvis af tryghedsskabende projekter.