Søg støtte

Søg

Viden der skaber tryghed

Publikationer

TrygFondens indsatser bidrager til at gøre en meningsfuld og målbar forskel for trygheden i Danmark. Det gør vi bl.a. ved at skabe viden - og den vil vi meget gerne dele.

Nedenfor kan du læse og downloade en række af vores undersøgelser, målinger, forskningsresultater og øvrige publikationer, der gør dig klogere på tryghed.

Corona-krisen

 • Borgernes adfærd, tillid og tryghed under coronakrisen

  1.020 borgere har svaret på spørgsmål om coronakrisen i perioden 18. og 20. marts 2020.

  Læs mere

Tryghedsmåling

 • Tryghedsmåling 2019-20

  Tryghedsmålingen 2019-2020 er speciel. Den er gennemført før og efter udbruddet af corona-pandemien og viser tryghedsbilledet i en utryg tid. Analysen viser dog, at danskerne samlet set ikke er blevet mere utrygge - men at de forhold, der styrker og svækker befolkningens tryghed har ændret sig under corona-krisen. Læs mere

Sikkerhed

Viden, uddannelse og adfærd kan være med til at forebygge de ulykker, der foregår tæt på menneskers hverdag. Vi arbejder for at udbrede opmærksomhed omkring riscisi og muligheder for at handle derefter.
 • Den nationale druknestatistik

  TrygFondens nationale druknestatistik giver et fuldstændigt billede af druknedødsfald i Danmark. Rapporten udkommer hvert år. Læs mere
 • Respekt for vand sæsonrapport

  Sæsonrapporten går tæt på TrygFondens indsats for at øge vandsikkerheden i Danmark. Den seneste version er fra 2019. Læs mere
 • Redningsvest-undersøgelse

  Hvem bruger redningsvest? Hvem gør ikke? Og hvad kan få endnu flere til at tage vesten på, når de er på vandet? Læs mere
 • Alle skal lære at svømme

  Undersøgelsen gør status for svømmeundervisningen i den danske folkeskole – blandt andet i forhold til, hvordan skolesvømning er organiseret i de danske kommuner. Læs mere
 • Brandsikkerhed

  TrygFonden og Beredskabsstyrelsens rapport om brandsikkerhed giver et indblik i brandsikkerheden i private boliger. Den seneste rapport er fra 2017.

  Læs mere
 • Effektmåling af Sikker Trafik LIVE

  Har det en effekt på unges adfærd i trafikken, når de hører historier om trafikuheld - fortalt af ofrene for uheldene? Det går denne måling tæt på. Læs mere
 • Projekt cykeljakken

  Cyklister kan nedsætte risikoen for at blive kørt ned i trafikken med 48 pct., hvis de iklæder sig pangfarver, viser forskning af knap 7.000 cyklisters færden i trafikken. Læs mere

Sundhed

Vi prioriterer indsatser, der fremmer en sund livsstil og med fokus på, at den grundlægges tidligt i livet. Vi arbejder også for, at flere tager hånd om hinanden, når fysisk eller psykisk sygdom alligevel rammer.
 • Sunde Børn Bevæger Skolen - slutrapport

  TrygFonden og Dansk Skoleidræt har i mere end 10 år arbejdet for at få flere børn og unge til at bevæge sig mere i skoletiden og få fysisk aktivitet til at indgå mere naturligt i den daglige undervisning. Læs mere
 • Bevægelse i skoledagen

  Elever i folkeskolen skal bevæge sig minimum 45 minutter om dagen. Det står der i folkeskolereformen. Men lever de op til kravet? Læs mere
 • Forældres holdninger til unges alkoholvaner

  3.000 dødsfald i Danmark kan hvert år relateres til alkohol. Danmark er det land i Europa, hvor unge drikker sig oftest fulde. Forældre spiller en afgørende rolle, hvis den udvikling skal vendes. Læs mere
 • Læger og sygeplejerskers patientinddragelse

  Læger og sygeplejersker ønsker at inddrage patienterne mere. Og inddragelsen giver bedre resultater for patienterne. Det viser denne undersøgelse. Læs mere
 • Forebyggelse af rygning blandt børn og unge. Hvad virker?

  Hvilke tiltag forebygger bedst, at børn og unge starter på cigaretterne? Vidensråd for Forebyggelse har samlet og vurderet den nyeste videnskabelige forskning i en rapport. Læs mere
 • Danskernes sol- og solarievaner

  TrygFonden og Kræftens Bekæmpelses Solkampagne sætter fokus på danskernes adfærd i solen og solariet, og hvad vi kan gøre for at forebygge hud- og modermærkekræft forårsaget af UV-stråling. Læs mere
 • Unges alkoholvaner i Danmark 2017

  Unges alkoholkultur er under forandring. Det viser denne rapport, som TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse står bag. Fire ud af fem 15-25-årige drikker sig ikke fulde hver weekend, og mange undersøgelser dokumenterer, at unge i dag drikker mindre end tidligere.  Læs mere
 • Mellem broccoli og bajere - forebyggelse ifølge danskerne

  Danskerne er åbne over for øget regulering, når det gælder et sundere liv. Det viser en rapport, som TrygFonden har udarbejdet sammen med Tænketanken Mandag Morgen.  Læs mere
 • Sundhedsvæsenet ifølge danskerne

  TrygFonden og Mandag Morgen har gennemført en omfattende undersøgelse af danskernes forhold til det samlede sundhedsvæsenet. Undersøgelsen afdækker en kritisk lav tillid til, at sundhedsvæsenet leverer sin kerneydelse: de rette undersøgelser og behandlinger.  Læs mere
 • Hej Pårørende

  Pårørende til patienter i det danske sygehusvæsen kan og vil spille en langt mere aktiv rolle. Det viser en landsdækkende undersøgelse. Læs mere
 • Danskernes dannelse i førstehjælp

  Hvad får almindelige mennesker til at yde livreddende førstehjælp? Hvad spænder ben for handleparatheden? Og hvad skal der til for, at flere lægfolk griber ind?  Læs mere
 • Bornholm redder stadig liv

  Denne baggrundsrapport går tæt på resultaterne af "Bornholm redder liv" 10 år efter, indsatsen blev igangsat. Læs mere

Trivsel

Vi arbejder for, at flere får mulighed for at realisere deres potentialer. Vi fokuserer på de områder, der er centrale for danskernes trivsel: Hvordan vi ruster vores børn til et godt liv, og hvordan vi tager ansvar for andre menneskers trivsel.
 • Krop, køn og digital adfærd

  For mange børn og unge oplever et pres for at præstere, der kan føre til stress. De jagter gode karakterer, likes og den perfekte krop. Hvordan mindsker vi presset på børn og unge? Læs mere
 • At stå udenfor

  Ensomhed blandt børn og unge er udbredt og skyldes både forhold i skolen og hjemmet. Det viser rapporten denne rapport, som Børns Vilkår og TrygFonden står bag.  Læs mere
 • Fællesskabsmålingen

  En ud af fem danskere oplever, at de står uden for fællesskaber. De vil gerne, men omstændigheder som dårligt helbred, arbejdsløshed og økonomiske problemer betyder, at de har brug for støtte til at blive en del af dem. Læs mere
 • Bag om Fællesskabsmålingen

  Mennesker, som lever på kanten af eller uden for fællesskaber, drømmer om et job. Men de fleste oplever, at der ikke er plads til dem på arbejdsmarkedet. Rapporten tegner et billede af 78 menneskers hverdag.  Læs mere
 • Svigt af børn i Danmark

  De fleste børn i Danmark har en tryg barndom. Men det er ikke alle, der har et godt børneliv. Denne række af rapporter giver et overblik over omfanget af de svigt, børn udsættes for i Danmark.  Læs mere
 • Samtaler om psykisk mistrivsel på BørneTelefonen

  I 2017 drejede hver fjerde rådgivning på BørneTelefonen sig om psykisk mistrivsel som selvskade, ensomhed og selvmordstanker. Det afspejler en bekymrende udvikling - at stadig flere børn i Danmark mistrives psykisk.  Læs mere
 • Højreekstremismen i Danmark

  Er højreekstremistiske grupper en trussel i Danmark? Bør vi frygte højreekstremistiske terrorforsøg? Og hvordan bliver vi som samfund bedre til at forebygge højreekstremisme og angreb?  Læs mere
 • Nye muligheder for udsatte på fremtidens arbejdsmarked

  Robotter, kunstig intelligens, internet of things og førerløs transport er nogle af de teknologier, der i fremtiden vil få stor betydning for rigtig mange danskeres hverdag og jobsituation.  Læs mere
 • Økonomisk mistrivsel blandt unge voksne

  Flere end hver niende unge dansker har svært ved at betale deres regninger. Det viser rapporten "Økonomisk mistrivsel blandt unge voksne".  Læs mere
 • Forbrugslån blandt unge voksne

  Flere end hver 10. af de 18-30-årige har gentagne betalingsproblemer. For nogle har et dyrt lån medført økonomiske problemer - for andre er det et kortsigtet middel for at kunne betale regninger. Læs mere
 • Ytringsfrihed og digital usikkerhed

  Næsten alle voksne danskere er aktive på internettet og føler sig generelt trygge online. Tonen er dog dog grim, mener de fleste. Læs mere
 • Ungeprofil-undersøgelsen

  Hvordan står det egentlig til med danske unges trivsel, sundhed og adfærd? Læs mere
 • Danskernes syn på terror

  Hvor meget bekymrer danskerne sig om terror? Og hvad skal vi gøre for at bekæmpe truslen? To rapporter beskriver udviklingen i danskernes holdning. Læs mere
 • Modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme

  Lokalmiljøet skal opprioriteres i kampen med radikalisering og voldelig ekstremisme i Danmark. Det foreslår en rapport fra TrygFonden og CERTA.  Læs mere
 • Ungdomsliv på kredit

  Gældsproblemer blandt unge i Danmark udgør en stadig større samfundsmæssig udfordring. Læs mere
 • Hvad virker? - viden om indbrud og forebyggelse

  Der mange gode og mindre gode forslag. Men hvad virker egentlig, når vi vil forebygge indbrud? Læs mere

Tværgående indsatser

 • TrygFondens forskning - Viden til samfundet

  TrygFonden udgiver årligt en publikation med særligt fokus på noget af den forskning, vi har støttet.

  Læs mere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Interesserer du dig for arbejdet med at øge trygheden i Danmark? Så tilmeld dig TryghedsGruppen og TrygFondens nyhedsbrev.

Vi investerer i tryghed

Tryghed er kernen i et godt liv. Derfor investerer vi i TryghedsGruppen vores tid, engagement og økonomi i at styrke trygheden for alle i Danmark. Gennem TrygFonden støtter vi hvert år hundredvis af tryghedsskabende projekter.