Søg støtte

Søg

Pædagogisk kvalitet i dagplejen

Forskningsprojektet "Pædagogisk kvalitet i dagplejen" undersøger, om man kan styrke den pædagogiske kvalitet i dagplejen med målbar positive effekter for børns udvikling.
Download PDF

Danske småbørn tilbringer mange timer uden for hjemmet, og derfor har det stor betydning for deres trivsel og udvikling, at de er i et dagtilbud med høj pædagogisk kvalitet. Det gælder ikke mindst børn i udsatte positioner, som kan have brug for en ekstra pædagogisk indsats tidligt i livet for at få samme muligheder som deres kammerater for at klare sig godt i skolen og i livet.

Det er baggrunden for forskningsprojektet ”Pædagogisk kvalitet i dagplejen (PKD)”, som undersøger, om man kan styrke den pædagogiske kvalitet i dagplejen med målbart positive effekter for alle børns sprog og socio-emotionelle udvikling ved at støtte dagplejerne i at arbejde systematisk og fokuseret med at skabe nære relationer og styrkende interaktioner med alle børn.

Forskningsprojektet blev gennemført i 2020-2022, og rapporten fokuserer på projektets resultater.

Rapporten er udarbejdet af Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) og TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet samt VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd i december 2023.