Søg støtte

Søg

Sundhedsvæsenet ifølge danskerne

TrygFonden og Mandag Morgen har gennemført en omfattende undersøgelse af danskernes forhold til det samlede sundhedsvæsenet. Undersøgelsen afdækker en kritisk lav tillid til, at sundhedsvæsenet leverer sin kerneydelse: de rette undersøgelser og behandlinger. 
Download PDF

Undersøgelsen viser, at der blandt danskerne er udbredt tvivl om, hvorvidt man altid kan være sikker på at få tilbudt den rigtige behand­ling. Kun 42 pct. har stor tiltro til, at det altid vil ske.

Samtidig mener godt halvdelen af danskerne (53 pct.), at det er nød­vendigt at insistere for at få den rette behandling. Der er også skepsis over for sundhedsvæsenets evne til at samarbejde. Kun en tredjedel stoler så meget på sammenhængen mellem sundhedsvæsenets dele, at de føler sig sikre på at blive sendt det rigtige sted hen i første omgang. 

Undersøgelsen dokumenterer også, at danskere med erfaringer som pårørende har særligt ringe tiltro til sundhedsvæsenet. Kun 35 pct., eller omkring hver tredje, pårørende til patienter i et langvarigt behandlingsforløb tror på, at man altid vil få den rigtige behandling i mødet med sundhedsvæsenet. Det er 7 pct. lavere end befolkningen som helhed.
Danskernes giver samlet set karakteren 6,7 på en skala fra 0 til 10 på spørgsmålet om, hvorvidt vi har et ”godt og velfungerende” sundhedsvæsen i Danmark.

Rapporten er fra 2016.