Søg støtte

Søg

Anerkendelse i den offentlige debat på Facebook

Hver 7. kommentar hos politikere og medier på Facebook er skrevet pænt og indbyder til dialog. Det viser resultater fra Danmarks første algoritme, der kan detektere anerkendende sprog.
Download PDF

Facebook er blevet det digitale forum, hvor flest danskere udveksler holdninger og information. Gennem årene har der løbende været stillet spørgsmålstegn ved tonen i debatten på Facebook. Anerkendelse er en vigtig ingrediens i en sund debat, men er der nok af den?

Med brug af deep learning-teknologi er det nu for første gang muligt at kortlægge anerkendende og respektfuldt sprog i den offentlige debat på Facebook. Den nye algoritme og kortlægningen skal bidrage til, at vi kan tale om tonen i debatten på et mere velfunderet grundlag og højne den danske forskning på området.

Rapporten er fra 2021.