Søg støtte

Søg

Fællesskabsmålingen

En ud af fem danskere oplever, at de står uden for fællesskaber. De vil gerne, men omstændigheder som dårligt helbred, arbejdsløshed og økonomiske problemer betyder, at de har brug for støtte til at blive en del af dem.
Download PDF

I Danmark findes der mange fantastiske fællesskaber, som de fleste heldigvis er en del af. Men det er desværre ikke alle forundt. Oplevelsen af at stå uden for samfundets fællesskaber er i vid udstrækning ledsaget af svære levekår med sociale udfordringer og fysiske såvel som psykiske helbredsproblemer.

Når man ikke deltager i samfundets fællesskaber, er det ikke, fordi man ikke ønsker at være med, men forudsætningerne kan være svære.

Det viser TrygFondens og SFI’s nye fællesskabsmåling, der er den første af sin art i Danmark. Den giver et indblik i danskernes egen vurdering af, hvordan de har det, og i hvilken grad de oplever at være en del af samfundets fællesskaber.

Tilknytningen til fællesskabet er en vigtig forudsætning for at kunne tage vare på egen og andres tryghed. Vi har et stærkt fællesskab i Danmark og dermed et solidt fundament for at skabe et samfund, hvor ingen oplever at stå udenfor imod sin vilje. Men det kræver, at vi arbejder sammen som individer og organisationer på tværs af stat, marked og civilsamfund.

Rapporten er fra 2017. Du kan downloade hele rapporten eller et komprimeret temahæfte.