Søg støtte

Søg

Fællesskabsmålingen

Mens hovedparten af danskerne har det godt, kæmper en voksende gruppe i samfundet med psykisk mistrivsel, fysiske helbredsproblemer og ensomhed. Det viser Fællesskabsmålingen 2022, der følger op på den første måling fra 2017.
Download PDF

Flere end vi tror lever på kanten af samfundets fællesskaber.

I 2017 lancerede TrygFonden sammen med Mary Fonden og VIVE Fællesskabsmålingen. Undersøgelsen tegnede et billede af omfanget og karakteren af social eksklusion i Danmark og viste, at omkring en femtedel af befolkningen ikke deler de gunstige livsvilkår og høje grad af deltagelse i samfundets fællesskaber, der kendetegner flertallet af befolkningen.

I Fælleskabsmålingen 2022 afdækker vi, om de mønstre i livsvilkår og social eksklusion i befolkningen, som vi fandt i Fællesskabsmålingen 2017, kan genfindes fem år senere, eller om der er sket væsentlige ændringer siden da. Det er samtidig en periode, der har været præget af covid-19-pandemien, som kan have været med til at påvirke den udvikling, vi ser i undersøgelsen.

Fællesskabsmålingen fra hhv. 2022 og 2017 kan hentes nedenfor. Du kan downloade hele rapporten eller et komprimeret temahæfte.