Søg støtte

Søg

Højreekstremismen i Danmark

Er højreekstremistiske grupper en trussel i Danmark? Bør vi frygte højreekstremistiske terrorforsøg? Og hvordan bliver vi som samfund bedre til at forebygge højreekstremisme og angreb? 
Download PDF

Denne analyse tager livtag med spørgsmålene om, hvordan vi bedst forebygger højreekstremisme i Danmark.

Anders Breiviks terrorangreb i 2011 i Norge var en påmindelse om, at den højreekstremistiske terrortrussel er reel. Truslen er også kommet til udtryk i andre af vores nabolande.

Selvom de forskellige højreekstreme grupper i Danmark måske ikke for tiden kan mobilisere medlemmer til at lave politisk vold eller terrorisme, så kan individer og mindre grupper på den ekstreme højrefløj stadig true eller udøve vold mod politiske modstandere eller udsatte grupper. Det vurderer forskeren i analysen. Den seneste trusselsvurdering fra PET’s Center for Terroranalyse vurderer ligeledes, at den højreekstremistiske trussel er øget, men stadig er begrænset.

I dag ses den ekstreme højrefløj også i den digitale verden. Onlineplatforme og højreekstreme debatfora, men også sociale medier mere generelt, bliver aktivt brugt og giver mulighed for at fremføre holdninger relativt omkostningsfrit og til et meget bredt publikum. Det kan – igen – være med til at skubbe grænserne for, hvad vi anser for acceptabel adfærd.

Rapporten er fra 2018.