Søg støtte

Søg

Støtte og vejledning til unge voksne om privatøkonomi

Unge, som har økonomiske udfordringer, mistrives oftere end andre unge. Støtte og vejledning kan udgøre et værn mod økonomisk mistrivsel, samt forebygge alvorlige gældsproblemer i at udvikle sig. Men ikke alle unge får hjælp eller rådgivning, viser undersøgelsen.
Download PDF

Unge har brug for nogen at tale med, både når det går godt, og når det er svært, Derfor har Epinion for TrygFonden og Forbrugerrådet Tænk spurgt 1.000 danske unge mellem 18 og 30 år om deres oplevede adgang til støtte og hjælp til deres privatøkonomi, samt deres erfaringer med, behov for og ønsker hertil.

Undersøgelsen viser, at unge ikke altid får den hjælp eller rådgivning, som de har brug for. Selvom størstedelen af unge i dag har nogen at gå til, hvis de har brug for hjælp eller råd, svarer 10 pct., at de har oplevet at have brug for råd eller vejledning uden at kunne få eller finde det. Og det er særligt unge med behov for økonomisk hjælp, der har svært ved at finde den.

Samtidig viser undersøgelsen, at hver femte unge voksne aldrig har fået hjælp, råd eller introduktion til at holde styr på sin økonomi, og at denne gruppe samtidig er dem, der er mest bekymrede for deres privatøkonomi og oplever, ikke at have styr på den. I det følgende kan du læse mere om undersøgelsens resultater.