Søg støtte

Søg

TrygFondens forsknings- og videnspolitik

TrygFondens forsknings- og videnspolitik giver et indblik i de overvejelser, der ligger bag vores støtte til og arbejde med forskning.
Download PDF

TrygFonden arbejder for at skabe tryghed for alle i Danmark. Vi arbejder vidensbaseret. Det betyder, at vi sætter os grundigt ind i, hvad forskere og andre kloge mennesker ved – og bruger den viden til at gøre vores allesammens hverdag mere tryg.

Men på nogle af de områder, hvor vi gerne vil styrke trygheden, findes der ikke nok viden – og her skaber vi den selv. Det gør vi ved at støtte forskning, der fokuserer på de samme udfordringer som os.

Mange af de mål, vi arbejder for, er ambitiøse og vanskelige og kræver, at der både tænkes nyt og langsigtet. Vi skal have tålmodighed til at tage mange små skridt, men også modet til at tage store skridt, når det er nødvendigt.

Vi vil arbejde med viden, der betyder noget for os allesammen i vores hverdag, men også viden, der koncentrerer sig om, hvordan samfundet fungerer bedst.

Og så vil vi spørge de mennesker til råds, der helt konkret skal brugen den viden, vi skaber. Det gør, at vi får bedre resultater, og at den nye viden kan bruges til at skabe tryghed, når den kommer ud at leve.

Du kan læse meget mere om, hvordan vi arbejder med forskning og viden i vores forsknings- og videnspolitik.