Søg støtte

Søg

Afrapportering på folkehøring om kunstig intelligens

Hvad synes befolkningen om kunstig intelligens? TrygFonden stod i februar 2024 bag en folkehøring, der skulle skabe en demokratisk samtale om teknologien, og hvordan den skal bruges fremadrettet.
Download PDF

Kunstig intelligens har gjort sit indtog i Danmark og resten af verden. Teknologien forandrer vores samfund og berører mange aspekter af vores hverdag og liv. Med den hastige udvikling af kunstig intelligens er der behov for at sætte den demokratiske samtale og danskernes følelse af tillid og tryghed foran teknologien.

Derfor tog TrygFonden initiativ til en folkehøring om kunstig intelligens, som havde til formål at skabe en demokratisk samtale om kunstig intelligens, og som skulle medvirke til at
understøtte, at kunstig intelligens udvikles og bruges på en måde, der tjener alle i samfundet.

Denne analyse afrapporterer på folkehøringen og giver indblik i et repræsentativt udsnit af danskernes holdning til kunstig intelligens.