Søg støtte

Søg

Ulykker og adfærd i havne

For at bidrage med ny viden til Transportministeriets ekspertgruppe, der arbejder for at højne sikkerheden og forebygge drukneulykker i danske havne, har TrygFonden fået udarbejdet en række undersøgelser.


TrygFonden er en del af Transportministeriets ekspertgruppe, der arbejder for at højne sikkerheden og forebygge drukneulykker i danske havne.  Som et led i det arbejde har TrygFonden i 2023 fået udarbejdet tre undersøgelser, der kan supplere den viden, man allerede har fra TrygFondens årlige nationale druknestatistik. 

En af de nye publikationer er en analyse af 269 selvindberettede nærdruknehændelser, hvor en person er faldet i en havn, sø, å eller kanal, men er kommet sikkert op af vandet igen.

Derudover er der lavet et observationsstudie gennemført i hhv. december 2022 og juli 2023, som kortlægger og beskriver befolkningens adfærd i og omkring de rekreative byrum, som ligger ned til havnefronten i Aalborg, Aarhus og København.

Den tredje publikation er en rapport over fatale drukneulykker i havne, lystbådehavne og bykanaler i Danmark 2001-2020, der giver et detaljeret indblik i drukneulykker, der forekommer disse steder.