Søg støtte

Søg

TrygFondens tryghedsmålinger

Tryghedsmålingerne tager temperaturen på danskernes tryghed og utryghed. Målingerne undersøger emner som familiens tryghed, trygheden i forhold til vold og kriminalitet, trygheden i forbindelse med at blive ældre, økonomisk tryghed, tillid til politiet, medier og politikere - og meget andet.

Læs og download vores tryghedsmålinger

Hent tryghedsmålingerne fra de forskellige år og læs et uddybende resumé om hver enkelt måling.

 • Tryghedsmåling 2019-20

  Tryghedsmålingen 2019-2020 er speciel. Den er gennemført før og efter udbruddet af corona-pandemien og viser tryghedsbilledet i en utryg tid. Analysen viser dog, at danskerne samlet set ikke er blevet mere utrygge - men at de forhold, der styrker og svækker befolkningens tryghed har ændret sig under corona-krisen. Læs mere om "Tryghedsmåling 2019-20"
 • Tryghedsmåling 2017

  Frygten for at blive udsat for terror har ikke tidligere haft nogen stor betydning for danskernes tryghed. Men i de seneste to år er der sket et skred, og i dag angiver næsten en fjerdedel af befolkningen, at de er utrygge for at blive ofre for et terrorangreb. Læs mere om "Tryghedsmåling 2017"
 • Tryghedsmåling 2015

  Selvom flertallet opfatter krisen som slut, er utrygheden alligevel steget lidt, sammenlignet med de foregående tryghedsmålinger. Flertallet oplever sig fortsat som trygge i hverdagen, men andelen af utrygge er syvdoblet siden 2004. Læs mere om "Tryghedsmåling 2015"
 • Tryghedsmåling 2013

  Krisen tærer på danskernes tryghed og har givet masser af danskere nye hverdagsproblemer. I 2013 er hele 43 % ramt personligt af ledighed eller har mærket det i den nære familie. Læs mere om "Tryghedsmåling 2013"
 • Tryghedsmåling 2011

  Økonomiske temaer fylder endnu mere i billedet af familien Danmarks tryghed end i målingen for to år siden. Den velintegrerede middelklasses tryghed er stadig kun marginalt påvirket, men blandt dem med en mindre selvfølgelig plads på arbejdsmarkedet er flere blevet utrygge ved job og økonomi. Også blandt unge vokser utrygheden. Læs mere om "Tryghedsmåling 2011"
 • Tryghedsmåling 2009

  To år efter finanskrisen er det store flertal af danskere fortsat meget trygge – både på økonomien og i almindelighed. Når utrygheden alligevel er vokset en smule hænger det navnlig sammen med utryghed for kriminalitet i kombination med faldende tillid til politiets hjælp. Læs mere om "Tryghedsmåling 2009"
 • Tryghedsmåling 2007

  Danskerne er i det store hele trygge. Efter økonomisk fremgang i et halvt årti er ingen større samfundsgruppe så økonomisk presset at det gør dem utrygge. Læs mere om "Tryghedsmåling 2007"
 • Tryghedsmåling 2005

  Det er kun i beskeden grad sociale forskelle, der betinger forskelle i trygheden. Derimod spiller forhold i familien en stor rolle i variationen, ligesom personlige rystelser ofte gør udslag. Og så er det vigtigt, om man tror på, at samfundet fungerer og er parat med relevant hjælp, hvis man rammes af f.eks. sygdom eller kriminalitet. Læs mere om "Tryghedsmåling 2005"
 • Tryghedsmåling 2004

  Hvordan ser utrygheden i Danmark? Hvem er de utrygge, og hvad er det egentlig, de frygter? Læs mere om "Tryghedsmåling 2004"