Søg støtte

Søg

Vi støtter

Kurser

Vi giver bl.a. støtte til førstehjælpskurser og brandslukningskurser, der kan være med til at skabe sikkerhed og reducere ulykker. Vores ansøgningsfrister er 1. marts og 1. september.

Ansøg om kurser

Vi støtter kurser, som øger trygheden i Danmark indenfor vores 12 fokusområder. Det gælder især:

  • Førstehjælpskurser
  • Brandslukningskurser

Særligt for førstehjælpskurser

Hvis du vil søge om støtte til et førstehjælpskursus, skal du i ansøgningen vedhæfte et tilbud fra en kursusudbyder. Indhent derfor tilbuddet, inden du går i gang med at skrive din ansøgning.

Bliv klogere på, hvad TrygFonden støtter og ikke støtter

Det støtter vi

I TrygFonden anvender vi vores midler til at skabe tryghed via donationer - men også via andre projekttyper. Vi driver bl.a. egne projekter og forskningscentre, indgår partnerskaber med fagligt stærke organisationer og foretager sociale investeringer for at hjælpe udsatte grupper. 
Læs mere om TrygFondens projekttyper

Det støtter vi ikke

I TrygFonden støtter vi som hovedregel ikke: Sportssponsorater, indkøb af sportsredskaber, privatpersoner, studierejser og driftsomkostninger. Vi støtter ikke projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet, og vi er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver. Medlemmer af TryghedsGruppens repræsentantskab kan ikke modtage donationer.

Har du spørgsmål?

Pia Hansen

Donationschef