Søg støtte

Søg

Cool Kids ASF


Donation

Projekt

Koordinering af frivillige

Foreningen Medusa

Hvert år udsættes cirka 28.000 kvinder for partnervold i Danmark - heraf får kun 2.000 hjælp på et krisecenter. Volden kan have store menneskelige og sociale omkostninger for kvinderne, og der er ofte forbundet et stort tabu med det at være voldsramt. Netop derfor arbejder Foreningen Medusa for at afhjælpe og forebygge partnervold i Holbæk og Odsherred Kommune. Dette sker gennem almen menneskelig omsorg, aktiv lytning og kvalificeret rådgivning af voldsudsatte kvinder, som ikke ønsker at tage et ophold på et Kvindekrisecenter. Konkret har foreningen siden opstarten i 2011 etableret et tilbud om ambulant gratis og anonym rådgivning, mentorforhold og netværksgrupper for målgruppen. Arbejdet i foreningen foretages af frivillige, hvilket sætter krav til koordineringen og vedligeholdelsen af disse. Donationen fra TrygFonden skal derfor gå til ansættelsen af en koordinator, der skal stå for tiltrækning og vedligeholdelse af nye frivillige.

Tildelt støtte

245.800 kr.

2014

Modtager

Foreningen Medusa

Region

Sjælland