Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Koordinering af frivillige

Foreningen Medusa

Om donationen

Hvert år udsættes cirka 28.000 kvinder for partnervold i Danmark - heraf får kun 2.000 hjælp på et krisecenter. Volden kan have store menneskelige og sociale omkostninger for kvinderne, og der er ofte forbundet et stort tabu med det at være voldsramt. Netop derfor arbejder Foreningen Medusa for at afhjælpe og forebygge partnervold i Holbæk og Odsherred Kommune. Dette sker gennem almen menneskelig omsorg, aktiv lytning og kvalificeret rådgivning af voldsudsatte kvinder, som ikke ønsker at tage et ophold på et Kvindekrisecenter. Konkret har foreningen siden opstarten i 2011 etableret et tilbud om ambulant gratis og anonym rådgivning, mentorforhold og netværksgrupper for målgruppen. Arbejdet i foreningen foretages af frivillige, hvilket sætter krav til koordineringen og vedligeholdelsen af disse. Donationen fra TrygFonden skal derfor gå til ansættelsen af en koordinator, der skal stå for tiltrækning og vedligeholdelse af nye frivillige.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Medusa
Støttet beløb
245.800 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet? Det er lykkedes Medusa at indgå partnerskabsaftale med både Odsherred og Holbæk kommuner pt. frem til og med udgangen af 2019 (se nærmere i evalueringsrapporten).

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet? De fleste mål er helt eller delvist indfriet: • Nye frivillige fra Odsherred blev en del af Medusa. • De fleste planlagte aktiviteter blev gennemført i løbet af projektperioden. Det viste sig imidlertid vanskeligt, at få kvinder bosiddende i Odsherred kommune til at gøre brug af Medusa´s tilbud lokalt i Odsherred, - de ønskede i stedet at komme til Holbæk og benytte sig af tilbuddene der. Derfor blev det også vanskeligt, at fastholde målet om, at Medusas tilbud skulle drives lokalt i Odsherred (se nærmere evalueringsrapporten). • Kendskabet til Medusas tilbud er er blevet udvidet både generelt og i specifikke grupperinger, fx kvindegrupper/-loger, blandt kommunens politikere og uddannelsessteder (se nærmere evalueringsrapporten). Da det blev tydeligt, at det ville blive vanskeligt at fastholde målet om, at Medusas tilbud skulle drives lokalt i Odsherred, valgte vi - da muligheden viste sig - at tilføje et nyt mål: • At skabe synlighed og arbejde på at forebygge de adfærdsmønstre, der kan lede til at man enten risikerer at blive voldsoffer eller – voldsudøver. Vi ønskede at bidrage til, at gøre de unge opmærksomme på de adfærdsmønstre der findes i forbindelse med kærestevold og grænseoverskridende adfærd, og som kan have ødelæggende og varige, alvorlige konsekvenser i deres voksenliv. Vi valgte derfor at fokusere på forebyggelse i forhold til en gruppe, som ikke umiddelbart indgår i Medusa´s tilbud, - nemlig de unge. Vi indgik et samarbejde med Teater Borderline, som er hjemmehørende i Odsherred. Det resulterede i 19 teaterforestillinger om kærestevold, mobning og grænseoverskridende adfærd og efterfølgende workshops på forskellige skoler og uddannelsessteder i Odsherred og Holbæk kommuner (se nærmere i evalueringsrapporten).

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål? De vigtigste langsigtede mål med projektet var: Et større kendskab til partnervold og Medusa´s arbejde i Odsherred og en forankring af dette arbejde lokalt i Odsherred kommune. Vi har i projektperioden på 1½ år gennemført eller forsøgt at gennemføre alle de aktiviteter, som vi beskrev i ansøgningen. Da det blev tydeligt, at det ville blive vanskeligt at fastholde målet om, at Medusas tilbud skulle drives lokalt i Odsherred, valgte vi som tidligere nævnt at tilføje et nyt mål, et lille oplysningsprojekt for en gruppe unge i Odsherred og Holbæk kommune (se evalueringsrapporten): • At bidrage til, at gøre de unge opmærksomme på de adfærdsmønstre der findes i forbindelse med kærestevold og grænseoverskridende adfærd, der kan have ødelæggende og varige, alvorlige konsekvenser i deres voksenliv. Den nye frivilligfolder, som vi udarbejdede, har betydet, at vi mere målrettet kan rekruttere nye frivillige. Folderen giver umiddelbart interesserede et indblik i, hvad arbejdet som frivillig i Medusa består af. En aktivitet blev undervejs ændret. Et 2dages seminar blev konverteret til en heldags workshop om partnervold, - hvad medfører det, - hvad kan man gøre for at hjælpe, hvor ansatte fra Odsherred kommune og andre fra Medusas netværk deltog. Kunne man med fordel have gjort noget anderledes? Umiddelbart er der ikke aktiviteter, som vi ville ønske vi havde igangsat i stedet for de gennemførte. Dette selvom det viste sig, at det ikke lykkedes at få kvinder bosiddende i Odsherred kommune til at gøre brug af Medusa´s tilbud lokalt i Odsherred. De ønskede i stedet – som tidligere nævnt - at komme til Holbæk og benytte sig af tilbuddene der. Dette har bl.a. betydet, at vi har opnået nogle vigtige erfaringer om, hvordan det er at arbejde med et svært og tabuiseret emne i et område som Odsherred, som vi kan bruge fremadrettet i vores arbejde.