Søg støtte

Søg

Cykelhjelme


Donation

Projekt

Ukraine20

Frivilligcenter Aabenraa

Frivilligcenter Aabenraa ønsker at give ukrainske flygtninge mulighed for at mødes med hinanden og med danskere i uformelle trygge rammer. Sammen med en række lokale aktører har de etableret det frivilligdrevne familietilbud ”Café Kyiv”, hvor ukrainere kan mødes to gange ugentligt med eller uden børn og lave mad sammen, udveksle erfaringer og hygge sig. Donationen skal derudover gå til at etablere en række tilbud i centret i samarbejde med kommunen, bl.a. sprogundervisning, socialrådgivning og samtaler med terapeut. Den samlede indsats skal hjælpe de ukrainske børn, unge og voksne ind i nye fællesskaber, der kan bidrage til at skabe trivsel og tryghed.

Tildelt støtte

516.526 kr.

2022

Modtager

Frivilligcenter Aabenraa

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle