Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ukraine20

Frivilligcenter Aabenraa

Om donationen

Frivilligcenter Aabenraa ønsker at give ukrainske flygtninge mulighed for at mødes med hinanden og med danskere i uformelle trygge rammer. Sammen med en række lokale aktører har de etableret det frivilligdrevne familietilbud ”Café Kyiv”, hvor ukrainere kan mødes to gange ugentligt med eller uden børn og lave mad sammen, udveksle erfaringer og hygge sig. Donationen skal derudover gå til at etablere en række tilbud i centret i samarbejde med kommunen, bl.a. sprogundervisning, socialrådgivning og samtaler med terapeut. Den samlede indsats skal hjælpe de ukrainske børn, unge og voksne ind i nye fællesskaber, der kan bidrage til at skabe trivsel og tryghed.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Frivilligcenter Aabenraa
Støttet beløb
516.526 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er etableret netværk og bygget bro til øvrige tilbud, hvilket var en del af målsætningen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det lykkedes os i høj grad at gennemføre de planlagte aktiviteter, rekruttere og mobilisere en stærk frivilliggruppe, hvor også integrerede ukrainere var en ressource. Ukrainerne fandt netværk og støtte i hinanden, vi formidlede kendskab til dansk foreningsliv og skabte vi bro til øvrige tilbud udenfor frivilligcentret.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alting gik så hurtigt, da krigen brød ud. Vi nåede vores mål, men man kunne helt sikkert have gjort mange ting anderledes - måske ville vi have nået flere eller færre. Det er svært at spå om.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle