Søg støtte

Søg

Førstehjælp og brand


Donation

Projekt

Ukraine20

Blå Kors Danmark

Blå Kors Danmark driver i dag 30 familienetværk i større byer i Danmark i partnerskab med lokale kirker og menigheder. Familienetværkene er sociale fællesskaber for børn og familier i udsatte livssituationer. Med donationen vil Blå Kors Danmark etablere ”ukrainer-caféer” i henholdsvis Aalborg, Aarhus, Kolding, Vejle, Roskilde og København. De seks caféer skal fungere som selvhjælpsunderstøttende sociale fællesskaber for ukrainske flygtninge, hvor de i første omgang kan mødes og være noget for og med hinanden. På sigt skal caféerne skabe en tryg ramme om hjælp til selvhjælp, da målet er, at de ukrainske flygtninge også opbygger relationer til andre deltagere, medarbejdere og frivillige i familienetværkene, og at der derigennem bygges bro til andre både offentlige og private aktører og tilbud.

Tildelt støtte

1.372.164 kr.

2022

Modtager

Blå Kors Danmark

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle