Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ukraine20

Blå Kors Danmark

Om donationen

Blå Kors Danmark driver i dag 30 familienetværk i større byer i Danmark i partnerskab med lokale kirker og menigheder. Familienetværkene er sociale fællesskaber for børn og familier i udsatte livssituationer. Med donationen vil Blå Kors Danmark etablere ”ukrainer-caféer” i henholdsvis Aalborg, Aarhus, Kolding, Vejle, Roskilde og København. De seks caféer skal fungere som selvhjælpsunderstøttende sociale fællesskaber for ukrainske flygtninge, hvor de i første omgang kan mødes og være noget for og med hinanden. På sigt skal caféerne skabe en tryg ramme om hjælp til selvhjælp, da målet er, at de ukrainske flygtninge også opbygger relationer til andre deltagere, medarbejdere og frivillige i familienetværkene, og at der derigennem bygges bro til andre både offentlige og private aktører og tilbud.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Blå Kors Danmark
Støttet beløb
1.372.164 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Man kan sige, at en indsats som denne ideelt set ikke skal forankres, for der er tale om en helt speciel situation, man ikke ønsker skal fortsætte. Via samarbejder med andre frivillige og kommuner, er der blevet en bred vifte af forankringer. Nogle har fundet ind i lokale familienetværksfællesskaber som deltagere eller frivillige. Mange er blevet tilknyttet arbejdsmarkedet, og kontakten til forskellige aktører er blevet etableret fx skoler, ungdomsarbejde og foreninger. Relationerne forsætter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ukrainecaféerne har været samlingssteder for herboende og tilkomne ukrainere, som har hjulpet hinanden. Mange har i perioden været traumatiseret både af oplevelser og nyheder fra hjemlandet. Mange hjulpet som frivillige og taget ansvar. De fleste har fået hjælp med kontakt til kommune, læger, sygehuse, jobcenter, sprogskole mv. bl.a. via vores samarbejde med andre hjælpeorganisationer. Mange har fundet frirum, trygt fællesskab og økonomisk hjælp.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Man kunne med fordel rekruttere frivillige mere målrettet, som havde kompetencer inden for fx sagsbehandling og de øvrige instanser, som ukrainerne havde behov for at møde og forstå. Det tager lang tid at bygge relationer og skabe tryghed, så der lukkes op for svære samtaler, så en længere projektperiode kunne have været fin.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle