Søg støtte

Søg

Sommerlejr 2024


Donation

Projekt

Ukraine20

Frivilligcenter SR-Bistand

Frivilligcenter SR-Bistand har kontakt med over 250 foreninger fra områderne Nørrebro, Nordvest og Bispebjerg i København. De oplever et stort engagement blandt borgere og foreninger, som ønsker at hjælpe nytilkomne flygtninge fra Ukraine, men mange af initiativerne har brug for støtte, vejledning og brobygning for at få fodfæste. Denne donation går derfor til at koordinere indsatser for ukrainske flygtninge i København med særligt fokus på de tre byområder. Det omfatter bl.a. etablering af digitale netværk, hvor deltagerne kan videndele og etablere samarbejder på tværs, fysiske netværksarrangementer, indsamling og oplistning af alle initiativer og tilbud samt formidling af de nytilkomne flygtninges muligheder for at deltage i frivillige fællesskaber. Forventningen er, at minimum 30 foreninger, sociale initiativer, virksomheder og offentlige aktører vil deltage i det fælles netværk.

Tildelt støtte

109.070 kr.

2022

Modtager

Frivilligcenter SR-Bistand

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle