Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ukraine20

Frivilligcenter SR-Bistand

Om donationen

Frivilligcenter SR-Bistand har kontakt med over 250 foreninger fra områderne Nørrebro, Nordvest og Bispebjerg i København. De oplever et stort engagement blandt borgere og foreninger, som ønsker at hjælpe nytilkomne flygtninge fra Ukraine, men mange af initiativerne har brug for støtte, vejledning og brobygning for at få fodfæste. Denne donation går derfor til at koordinere indsatser for ukrainske flygtninge i København med særligt fokus på de tre byområder. Det omfatter bl.a. etablering af digitale netværk, hvor deltagerne kan videndele og etablere samarbejder på tværs, fysiske netværksarrangementer, indsamling og oplistning af alle initiativer og tilbud samt formidling af de nytilkomne flygtninges muligheder for at deltage i frivillige fællesskaber. Forventningen er, at minimum 30 foreninger, sociale initiativer, virksomheder og offentlige aktører vil deltage i det fælles netværk.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Frivilligcenter SR-Bistand
Støttet beløb
109.070 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fortsætter i samme spor. Men breder målgruppen ud til mennekser der står i vanskelige livssituationer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har afholdt netværksmøder og arrangeret mindre tværgående netværk, samt understøttet brobygning på tværs af kommunaleindsatser og foreninger. Dog har det været vanskeligt at holde det snævre fokus på flygtninge. Det har vist sig at rigtig mange foreninger er meget optagede af tværgående brobygning og vi fortsætter med at holde netværksmøder og etbalere mindre netværk basret på målgrupper

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Netværksmøder med fokus på brobygning har vist sig at være meget relevante. Vi har lært at vi skal italesætte barrierne og acceptere at det er svært, og samtidig fortsætte med fokus på at hvis blot vi lykkes en gang i mellem så har det gavnet nogen.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle