Søg støtte

Søg

Gør en forskel for børn og unges trivsel i Region Syddanmark

Flere børn i Region Syddanmark skal trives. Det har TryghedsGruppens medlemmer i regionen valgt som særligt indsatsområde i år. Har du en god idé til et projekt, der øger børn og unges trivsel? Og er du en del af en forening, en klub eller en organisation eller kommune? Så kan du nu ansøge TrygFonden om midler. 

Idé

Har du en idé?

To gange om året uddeler TrygFonden donationer til små og store projekter, der skaber mere tryghed. I Region Syddanmark har medlemmerne besluttet, at vi i 2021 skal gøre en ekstra indsats for børn og unge. Arbejder du på et eksisterende projekt, der kan rulles ud i større skala? Eller har du en idé til et nyt initiativ, som støtter op om børn og unges trivsel? Så kan du nu søge midler, der bevilges via TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark. Næste frist for ansøgning er 1. september.

Tjek om din idé matcher fokusområderne

I Region Syddanmark sætter vi særligt fokus på børn og unges trivsel. Hvis du vil sende os en ansøgning, så tjek gerne om din idé matcher målsætningerne i særligt disse fokusområder:

Skriv en god ansøgning

Når du skal udarbejde en god ansøgning, er det vigtigt, at din idé og vores strategi passer sammen, og at projektet kommer så mange som muligt til gode.

Spørgsmål og svar om donationsansøgninger

Det støtter vi ikke

I TrygFonden støtter vi som hovedregel ikke: Sportssponsorater, indkøb af sportsredskaber, privatpersoner, studierejser og driftsomkostninger. Vi støtter ikke projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet, og vi er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver. Medlemmer af TryghedsGruppens repræsentantskab kan ikke modtage donationer.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

TrygFonden er i gang med en strategiproces, der i 2022 munder ud i en ny strategi. Som konsekvens heraf har vi ansøgningsfrist for sidste ansøgningsrunde i 2021 den 1. september.

Når du søger støtte hos TrygFonden, skal du være opmærksom på, om du vil sende en regional eller en landsdækkende ansøgning. 

Frister for ansøgninger i 2021:

  • 1. september klokken 12 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar ca. fire måneder efter ansøgningsfristen i den runde, du søger til.

Hvem beslutter, om jeg får støtte?

TrygFondens sekretariat modtager alle ansøgninger og foretager en førstebehandling. Herefter behandles ansøgningen i forskellige råd og udvalg.
Læs mere om bevillingsprocessen her.

Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

Hvis vi vælger at støtte din idé, får du tilsendt et elektronisk bevillingsbrev pr. e-mail. Her vil det fremgå, hvilket beløb vi støtter dig med, og hvordan du får udbetalt beløbet.

Hvis du får afslag på din ansøgning, kan vi desværre ikke give dig en begrundelse. Årsagen er, at vi årligt får mere end 2000 ansøgninger og desværre hverken har ressourcer eller tid til at begrunde hvert enkelt afslag. 

Hvor meget kan jeg søge i støtte?

Alle beløb kan komme i betragtning. Det ansøgte beløb skal være inkl. evt moms.

Kan jeg søge støtte til en del af et projekt?

Ja, du kan i ansøgningsskemaet angive, hvor stor en del af projektet, du søger støtte til. TrygFonden vil gerne være en af flere støttegivere. Vi stiller dog ikke krav til, at dele af projektet skal være finansieret af dig selv eller andre.

Hvornår og hvordan får jeg støtten udbetalt?

Beløbet bliver som hovedregel udbetalt, når regnskab eller bilag er indsendt til TrygFonden. Som regel ved projektets afslutning.  

Får jeg altid det præcise beløb, jeg ansøger om? 

Nej, TrygFonden kan godt give tilsagn om delfinansiering med forudsætning om, at resten af finansieringen bliver dækket fra anden side.

Kan jeg få støtte med tilbagevirkende kraft? 

Nej, som hovedregel kan du ikke. Projektet kan dog godt være igangsat og stadig komme i betragtning til støtte. Projektet må dog ikke være afsluttet. 

Jeg kan ikke lægge ud for støttebeløbet. Hvad gør jeg?

Der kan laves en særlig aftale under bestemte betingelser. Der vil være kontaktoplysninger i det elektroniske bevillingsbrev fra TrygFonden.

Kan jeg få udbetalt beløbet i rater? 

Ja, der kan laves en særlig aftale under bestemte betingelser

Hvordan afleverer jeg evalueringen af mit projekt til jer?

Når dit projekt er afsluttet, skal du som donationsmodtager evaluere det initiativ, du har fået støtte til, så vi kan lære af resultaterne og videreformidle dine erfaringer. På den måde vil endnu flere få gavn af dit gode initiativ. Alle donationsmodtagere skal senest 14 dage efter projektafslutningen udfylde et elektronisk evalueringsskema. Du vil modtage det på e-mail efter projektafslutningen. Resultaterne formidles til vores regionale råd og bevillingsudvalg og lægges på tryghed.dk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Interesserer du dig for arbejdet med at øge trygheden i Danmark? Så tilmeld dig TryghedsGruppen og TrygFondens nyhedsbrev.