Søg støtte

Søg

Sammen skaber vi tryghed tæt på dig

I Region Midtjylland kan du være med til at bestemme, hvad TrygFonden skal gøre en særlig indsats for i de kommende år. Gennem en afstemning spørger vi TryghedsGruppens medlemmer, og vi inviterer klubber, foreninger og organisationer til at søge om støtte til projekter, der skaber tryghed og mobiliserer gode kræfter i dit lokalområde. For de bedste løsninger er dem, vi skaber sammen.
Hvilket tema, synes du, er vigtigst? Stem nu

Hvem ved mest om, hvad der betyder noget for trygheden i Region Midtjylland?

Det gør du. Dig, der bor i Aarhus eller Ringkøbing, Thyborøn eller Juelsminde, Tarm eller Randers – og alle steder derimellem. Derfor vil vi gerne høre fra dig: Hvilken udfordring for trygheden synes du, vi skal have et særligt fokus på?

Som medlem af TryghedsGruppen i regionen kan du lige nu stemme på ét af tre temaer. Afstemningen vil give TrygFondens regionale råd en retning for arbejdet med at skabe mere tryghed de kommende år.

De tre temaer

Vi sætter ekstra fokus på at skabe mere tryghed i Region Midtjylland. Som medlem kan du være med til at bestemme, hvad vi skal arbejde med. Her er de tre temaer, du kan stemme på, når afstemningen starter den 14. august.

Alle skal kunne færdes trygt online

Digitale medier kan gøre hverdagen både nemmere og sjovere. Men med de store muligheder følger også risici og trusler mod trygheden. 150.000 personer i Danmark mellem 16 og 74 år er hvert år udsat for it-kriminalitet. Det kan være misbrug af betalingskort, snyd ved handel, bedrageri, identitetstyveri og hadefulde ytringer. Samtidig er der store mørketal forbundet med børn og unges digitale sikkerhed og tryghed.

Flere fællesskaber for ældre

De fleste ældre i Region Midtjylland har det godt, har meningsfulde relationer og deltager i de fællesskaber, de ønsker. Men ikke alle er med i det omfang, de gerne vil. Ca. 23.000 ældre i regionen er ensomme. Gode sociale relationer og fællesskaber fremmer trivsel og den mentale sundhed hos ældre. Derfor er det vigtigt at styrke ældres muligheder for at indgå i fællesskaber, så flere kommer med.

Et ungeliv uden nikotin og tobak

Børn og unges brug af røgfrie nikotinprodukter er kraftigt stigende, og de danske unge er blandt verdens yngste, når de begynder at ryge. I Region Midtjylland er 1 ud af 14 unge mellem 16 og 24 år enten daglige eller lejlighedsvise rygere. Mange fortsætter som voksne, og rygningen ender ofte med sygdom og koster mange livet. Det er dog et lyspunkt, at næsten 9 ud af 10 unge gerne vil holde op med at ryge.

Sådan gør vi herfra

  1. Afstemningen starter

    Fra 14. august til 1. september kan du som medlem af TryghedsGruppen i Region Midtjylland være med til at bestemme, hvilket tryghedstema vi skal have et særligt fokus på.
  2. Vi går i gang med arbejdet

    Når resultatet fra afstemningen er klar, starter vi arbejdet med at gøre en særlig indsats på det valgte område. Vi kommunikerer løbende, hvordan lokale kræfter kan blive involveret.
  3. Indsatsen fortsætter

    Det tema, medlemmerne vælger, vil fortsætte med at have et særligt fokus de kommende fem år – frem til næste repræsentantskabsvalg i regionen.