Søg støtte

Søg

Sammen skaber vi tryghed tæt på dig

I Region Nordjylland kan du være med til at bestemme, hvad TrygFonden skal gøre en særlig indsats for i de kommende år. Gennem en afstemning spørger vi TryghedsGruppens medlemmer, og vi mobiliserer gode kræfter til at skabe tryghed i dit lokalområde. 

Hvilket tema, synes du, er vigtigst? Stem nu

Hvem ved, hvad der er vigtigt for trygheden i Nordjylland?

Det gør du. Dig, der bor i Aalborg eller Thisted, Hobro eller Hjørring, i Frederikshavn eller på Læsø – og alle steder derimellem. Derfor vil vi høre fra dig: Hvilken udfordring for trygheden skal vi have et særligt fokus på?

Som medlem af TryghedsGruppen i regionen kan du lige nu stemme på ét af tre temaer. Afstemningen vil give TrygFondens regionale råd en retning for arbejdet med at skabe mere tryghed de kommende år.

De tre temaer

Vi sætter ekstra fokus på at skabe mere tryghed i Region Nordjylland. Som medlem kan du være med til at bestemme, hvad vi skal arbejde med. Her er de tre temaer, du kan stemme på, når afstemningen starter den 14. august.

Alle unge skal med

Uddannelse og arbejde er vigtigt for at få et godt liv og udfolde sit potentiale. Langt de fleste unge finder en læreplads, får et job eller går i gang med en ungdomsuddannelse, når de er færdige med folkeskolen. Men der er også nogle, som ikke kommer videre – blandt andet pga. mistrivsel. I Nordjylland er andelen højere end i resten af landet.

Træd til for hinanden i lokale fællesskaber

Nordjylland er kendetegnet ved stærke fællesskaber, hvor man træder til for hinanden. Men de frivillige bliver færre, og måden man engagerer sig på, forandrer sig. Det går udover de mennesker, der har mest brug for et stærkt lokalt fællesskab. Der er behov for nye måder at træde til for hinanden på.

Et trygt og sikkert digitalt samfund

For de fleste er digitale medier en vigtig del af hverdagen med sociale medier, netbank, selvangivelse og tøjindkøb. Men de mange muligheder skaber også udfordringer. Vi kan alle – uanset alder – støde ind i problemer, når vi færdes i det digitale samfund. Her er det vigtigt, at man ved, hvordan man skal agere, og hvor man kan finde hjælp og støtte.

Sådan gør vi herfra

  1. Afstemningen starter

    Fra 14. august til 29. august kan du som medlem af TryghedsGruppen i Region Nordtjylland være med til at bestemme, hvilket tryghedstema vi skal have et særligt fokus på.
  2. Vi går i gang med arbejdet

    Når resultatet fra afstemningen er klar, starter vi arbejdet med at gøre en særlig indsats på det valgte område. Vi kommunikerer løbende, hvordan lokale kræfter kan blive involveret.
  3. Indsatsen fortsætter

    Det tema, medlemmerne vælger, vil fortsætte med at have et særligt fokus de kommende fem år – frem til næste repræsentantskabsvalg i regionen.