Søg støtte

Søg

Tryghed

TryghedsGruppen er en del af Tryg-familien, som hver dag arbejder dedikeret med at skabe tryghed for alle i Danmark. Vi er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag TrygFondens almennyttige arbejde.

Vi arbejder med tryghed

Vi er et demokratisk ledet selskab og det er vores 70 medlemsvalgte repræsentanter, der overordnet lægger rammerne for vores arbejde. Det er vores otte bestyrelsesmedlemmer som sætter den strategiske retning og vores direktion, der har ansvaret for den daglige udførelse. Og så er vi 40 medarbejdere på Hummeltoftevej, der hver dag arbejder sammen om at skabe værdi og tryghed. Du kan møde os alle sammen her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Interesserer du dig for arbejdet med at øge trygheden i Danmark? Så tilmeld dig TryghedsGruppen og TrygFondens nyhedsbrev.

Sådan hænger økonomien sammen

Som medlem af TryghedsGruppen har du hvert år mulighed for at få udbetalt bonus. Samtidig uddeler TrygFonden hvert år over en halv mia. kr. til tryghedsskabende initiativer. Men hvor kommer pengene egentlig fra? Det kan du få forklaringen på her. 
 1. Forsikringskunderne

  Tryg A/S leverer forsikringsløsninger til deres kunder, der betaler præmier til deres respektive forsikringsselskab.
 2. Udbytte til TryghedsGruppen

  To gange om året betaler Tryg A/S udbytte til TryghedsGruppen, der er hovedejer af Tryg A/S.
 3. Afkast på investeringer

  Udover afkastet fra Tryg A/S modtager TryghedsGruppen også afkast på sine øvrige investeringer.
 4. Bevillingsramme til TrygFonden

  Én gang om året bevilliger TryghedsGruppen en beløbsramme til TrygFonden, der bruger pengene på at støtte tryghedsskabende, almennyttige aktiviteter i Danmark. Det er TryghedsGruppens repræsentantskab, der indstiller og godkender beløbet.
 5. Bonus til medlemmerne

  Én gang om året har TryghedsGruppen mulighed for at udbetale bonus til sine medlemmer. Det er TryghedsGruppens repræsentantskab, der hvert forår træffer beslutning om udbetaling af bonus.
 6. TryghedsGruppens formue

  Er der flere penge tilbage af årets resultat i TryghedsGruppen, efter der er bevilget midler til TrygFonden og evt. udbetalt medlemsbonus, overføres disse til TryghedsGruppens formue. Formuen fungerer som kapitalberedskab for Tryg og sikrer, at TrygFonden kan opretholde et vist donationsniveau i perioder med et lavere årsresultat.