Søg støtte

Søg

Anja Cordes

Advokat

Repræsentant i Hovedstaden

Bor i Gribskov Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg er opstillet for at bidrage til den bedst mulige forvaltning af forsikringstagernes interesser og opsparede kapital.

TryghedsGruppen har viljen og midlerne til at gøre en væsentlig forskel.

Anja Cordes

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

  1. TryghedsGruppens investeringer, projekter og strategiske udvikling
  2. Fokus på medlemmernes interesser og behov
  3. Demokrati og medbestemmelse.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At være talerør for medlemmerne og at bidrage til at kapitalen anvendes fornuftigt og effektivt.

CV

Født 1955. Bosat på Østerbro. Gift og mor til tre voksne børn. Selvstændig advokat med møderet for Højesteret. Mit speciale er sager om familieret både i og udenfor Danmark og jeg er medlem af Børnerådet. Jeg er certificeret mediator og har beskikkelse som forsvarsadvokat i København.