Søg støtte

Søg

Anne Kaltoft

Adm. direktør i Hjerteforeningen

Repræsentant i Hovedstaden

Bor i København Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg bestræber mig på at være ligefrem og ærlig i alle sammenhænge – over for høj som lav og med respekt for andre mennesker og deres vilkår og interesser. 

TrygFonden har mulighed for i afgørende grad at bidrage til tryghed i danskernes hverdag og i samfundet generelt. Jeg vil arbejde for, at TrygFondens donationer prioriteres på en sådan måde, at der opnås mest mulig sundhed og tryghed for pengene. Især for de mennesker, der har det største behov.

I TryghedsGruppens repræsentantskab vil jeg arbejde for åbenhed, gennemsigtighed og god ledelse. Med det øverste ansvar for TryghedsGruppen følger en forpligtelse til at søge langsigtede, bæredygtige løsninger, så Tryg kan fortsætte som et effektivt, kundevenligt og konkurrencedygtigt selskab, og hvor vi fortsat udbetaler bonus til medlemmerne.

TrygFondens donationer skal opnå mest mulig sundhed og tryghed for pengene. Især for de mennesker, der har det største behov.

Anne Kaltoft

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Helt overordnet god ledelse, herunder åbenhed og gennemsigtighed.
Medlemsdemokrati og fastholdelse af bonusordning.
Social bevidsthed bag TrygFondens uddelinger, som bør sikre mest mulig sundhed og tryghed for de uddelte midler.

CV

Uddannelse:

  • 1990: Cand.med., Aarhus Universitet
  • 2003: Ph.d., Aarhus Universitet
  • 2007: Speciallæge i kardiologi
  • 2016: MPM, Syddansk Universitet

Erfaring:

  • 2007-2015: Overlæge, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital, Skejby
  • 2015-2018: Ledende overlæge, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital, Skejby
  • 2018-          Adm. direktør, Hjerteforeningen