Søg støtte

Søg

Christel Trøstrup

Forsker

Repræsentant i Hovedstaden

Bor i Hillerod Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Med min forskerbaggrund har jeg mulighed for at anskue problemstillinger fra flere vinkler og stille de gode spørgsmål. Store beslutninger bør træffes på et reflekteret grundlag, så flere perspektiver har gyldighed og giver repræsentantskabet en mere solid grund at stå på.

Jeg tror på at det vigtigste for mennesker er tryghed i relationer. Det arbejder jeg for i TryghedsGruppen.

Christel Trøstrup

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Vi skal støtte projekter, der skaber tryghed i relation i sundhed, socialt arbejde og kultur. Jeg er optaget af, at mennesker oplever sig hørt, set og forstået - uanset baggrund. Som forsker er det vigtigt for mig at støtte gives til projekter, der er bæredygtige ift gennemførelse, kvalitet og relevans for ønsket om at skabe tryghed i relationer.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantskabets vigtigste rolle er at forvalte den tillid, vi er givet af medlemmerne, der har stemt os ind. Vi skal være så transparente som muligt i arbejdet – og løfte opgaven i gode samarbejder. Vi skal bruge vores forskellige kompetencer og viden til at informere de beslutninger, vi træffer, på et solidt, reflekteret grundlag.

CV

Ph.d. i narrativ interventionsforskning fra Københavns Universitet.
Cand.pæd.psyk. fra Århus Universitet.
Forsker i sundhedsledelse og sundhedsorganisering. Underviser Diplom i ledelse. Projektleder. Foredragsholder. Psykoterapeut. Konsulent indenfor ledelse og kommunikation.
Oprindeligt sygeplejerske. Stor indsigt i sundhedssystemets opbygning.

Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.