Søg støtte

Søg

Heidi Alsing

Cand. Jur. Pensionist

Repræsentant i Hovedstaden

Bor i Gladsaxe Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg har været medlem af repræsentantskabet i to foregående valgperioder og har især arbejdet for et aktivt medlemsdemokrati. Jeg finder TrygFondens prioriteringer velbegrundede og ser det som en væsentligt opgave at bevare denne uddelingsprioritering samt medlemsbonus i respekt for medlemmernes almene ejerskab til fonden.

Jeg ønsker at arbejde for et aktivt medlemsdemokrati med bevidsthed om, at fondens midler er tilvejebragt af medlemmerne.

Heidi Alsing

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Alle temaer er vigtige og velbegrundede, men især de midler vi i hovedstadsregionen prioriteret til inklusion af de medborgere som har svært ved at finde del i fællesskabet og midler til støtte for psykisk handicappede har min særlige bevågenhed.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At sikre at de mange midler i fonden anvendes på den bedste måde i henhold til repræsentantskabets beslutninger.

CV

 

Jeg er 67 år og pensioneret. Jeg har tidligere som jurist arbejdet inden for landbrugets organisationer. Jeg er gift har to voksne børn og nu tre børnebørn og en hund. 

Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.