Søg støtte

Søg

Henrik Vad

Adm. direktør, cand. jur.

Repræsentant i Hovedstaden

Bor i Gentofte Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

For at øge medlemsdemokratiet, give kunderne det direkte ejerskab tilbage i Tryg og sikre kunderne konkurrencedygtige ydelser og priser. Jeg støtter TrygFonden, men kunderne skal kunne vælge, om de gennem tillæg til forsikringspræmien eller donation af bonuscheck vil bidrage økonomisk til TrygFondens aktiviteter. 

Jeg vil øge medlemsdemokratiet, transparens og åbenhed, give kunderne det direkte ejerskab tilbage i Tryg Forsikring A/S samt sikre konkurrencedygtige priser.

Henrik Vad

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Større medlemsdemokrati, åbenhed og gennemsigtighed, forsikringstagerne i fokus, Nordea Liv & Pension udskilles fra TryghedsGruppen, forsikringstagerne får reelt ejerskab til Tryg A/S tilbage. Bonusmodel. TrygFonden skal i større grad stå på egne ben og på et lavere niveau. Delt bestyrelse i TryghedsGruppen/Tryg.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Blive enige om det reelle ejerskab til TryghedsGruppen A/S. Udarbejde en strategi for TryghedsGruppen, der sikrer, at kunderne i Tryg A/S kommer i fokus.

CV

30 års ledelseserfaring fra den finansielle sektor. Adm. dir. i Flex Funding.
Adm. dir. i Complet Leasing. Ekstern lektor, vejleder, CBS. Tilknyttet CognoLink UK. Dir. i Skandiabanken - ansvarlig for Nordens største pensions- og skadesforsikringsvirksomheder. Dir. i Sampension. Cand.jur., Stanford Executive Education, USA. 

Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.