Søg støtte

Søg

Ida Sofie Jensen

Koncernchef og adm. direktør

Repræsentant i Hovedstaden

Bor i Gentofte


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Fordi jeg gerne vil arbejde for, at TryghedsGruppen gennem øget medlemsdemokrati kan styrke sin rolle som majoritetsaktionær i Tryg, at TrygFonden fremtræder som en mere synlig bidragyder til et sundere og trygt Danmark, og at der gennem en bonusordning skabes en tættere økonomisk kobling til medlemmerne.

Et konkurrencedygtigt Tryg er den bedste garanti for, at der både kan udbetales bonus til medlemmerne, og at TrygFonden kan fortsætte med at bidrage til et sundere og mere trygt Danmark.

Ida Sofie Jensen

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Etablering af en bonusordning, som flest mulige medlemmer er tilfreds med. Styrkelse af medlemsdemokratiet ved at fortsætte arbejdet med åbenhed og bred involvering.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At diskutere og beslutte overordnede strategier for TryghedsGruppens og TrygFondens arbejde. At vælge en kompetent og velfungerende bestyrelse for TryghedsGruppen, og aktuelt at træffe beslutning om en bonusordning.

Hvad er vigtigst for dig som bestyrelsesmedlem i TryghedsGruppen?

At TryghedsGruppen drives effektivt og professionelt med økonomiske afkast, der kan måle sig med de bedste i markedet, også når det gælder vores virksomhedsinvesteringer. At TrygFondens donationer prioriteres på en sådan måde, at der opnås størst mulig sundhed og tryghed for pengene. At fortsætte arbejdet med mere åbenhed og involvering.

CV

Koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen Lif, adm. direktør for datterselskabet DLI A/S (Dansk Lægemiddel Information) samt datterselskabet ENLI ApS (etisk nævn for Lægemiddelindustrien).

Uddannelse
Cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet, Executive Program Singularity University, Diploma in Business Excellence Columbia Business School, European Health Leadership Programme INSEAD, Executive Management Programme INSEAD, Executive Board Programme INSEAD.

Kompetencer
Selskabsledelse og topledelse på højt niveau, investering og kapitalforvaltning, kendskab til den finansielle sektor og erfaring med virksomhedsdrift på regulerede markeder, almennyttige aktiviteter.

Bestyrelsesmedlem
Tryg A/S, Tryg Forsikring A/S, Danmarks Statistik, Dansk Medicin Verifikation Organisation ApS.

Udvalgsposter
European Market Committee and Patient Access Committee, EFPIA samt aflønnings-, nominerings- og IT-udvalgene I Tryg A/S.

Født i 1958. Indtrådt i TryghedsGruppens bestyrelse i 2011.