Søg støtte

Søg

Ida Sofie Jensen

Koncernchef og adm. direktør

Repræsentant i Hovedstaden

Bor i Gentofte Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg vil gerne være med til at skabe stærke rammer for TrygFondens vigtige arbejde med at skabe tryghed gennem hele livet – fra det tidlige børneliv over ungdommen til voksenlivet og livet som ældre.
Gennem et velfungerende medlemsdemokrati og vores bonusordning skaber vi en stærk kobling til vores 1,3 mio medlemmer. Og dermed understøtter vi vores forsikringsselskab Tryg, hvor vi skal være den bedst tænkelige hovedejer.

 

Et stærkt og fremsynet forsikringsselskab er den bedste garanti for, at TryghedsGruppen har penge til, at TrygFonden kan fortsætte sit vigtige arbejde, og vi kan skabe en stærk medlemstilknytning gennem bonus udbetaling og medlemsdemokrati.

Ida Sofie Jensen

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Gennemførelse af TryghedsGruppens overordnede strategi og udmøntning af TrygFondens nye strategi 2030 – Sammen skaber vi tryghed i Danmark. Og så ser jeg frem til gode, fælles drøftelser om et fælles værdisæt for, hvordan vi er den bedst tænkelige ejer af Tryg. 

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At drøfte og beslutte overordnede strategier for TryghedsGruppen, TrygFonden og vores ejerskab af Tryg. At vælge en kompetent og velfungerende bestyrelse og årligt træffe beslutning om TrygFondens budget og hvor meget vi skal uddele i medlemsbonus.

Hvad er vigtigst for dig som bestyrelsesmedlem i TryghedsGruppen?

Jeg vil bruge min tid og mit engagement på at sikre, at TryghedsGruppen drives effektivt og professionelt med en fremsynet ledelse og kompetente medarbejdere. Som forsikringsholdingsselskab skal vi nøje efterleve Finanstilsynets regler og samtidig sikre rum for visionær opbygning af TrygFondens aktiviteter og vores medlemsdemokrati.

CV

Koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen Lif, adm. direktør for datterselskabet DLI A/S (Dansk Lægemiddel Information) samt datterselskabet ENLI ApS (etisk nævn for Lægemiddelindustrien).

Uddannelse
Cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet, Executive Program Singularity University, Diploma in Business Excellence Columbia Business School, European Health Leadership Programme INSEAD, Executive Management Programme INSEAD, Executive Board Programme INSEAD.

Kompetencer

Mangeårig topledelseserfaring og bestyrelseserfaring fra store og mellemstore virksomheder i den private og offentlige sektor. Lang erfaring med økonomistyring, strategisk planlægning, virksomhedsdrift, forretningsudvikling og personaleledelse. Bred viden om samfundsforhold og indgående viden om sundhedsvæsenet. Kendskab til forsikringsdrift og finansiel virksomhed. Stor viden om almennyttige aktiviteter. Lang erfaring med udvikling og eksekvering af medlemsstrategi og foreningsdemokrati. 

Bestyrelsesmedlem
Tryg A/S, Tryg Forsikring A/S, Danmarks Statistik, Dansk Medicin Verifikation Organisation ApS.

Udvalgsposter
European Market Committee and Patient Access Committee, EFPIA samt aflønnings-, nominerings- og IT-udvalgene I Tryg A/S.
Født i 1958. Indtrådt i TryghedsGruppens bestyrelse i 2011.

 
Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.