Søg støtte

Søg

Karen Bladt

Direktør, virksomhedsejer

Repræsentant i Hovedstaden

Bor i Bornholm Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

TryghedsGruppen er en unik kombination af et stærkt forsikringsselskab, almennyttige aktiviteter og medlemspleje – det vil jeg gerne værne om og udvikle.

TryghedsGruppens arbejde skal hvile på stærke værdier kombineret med forretningsmæssig sund fornuft.

Karen Bladt

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Vi skal fortsat udvikle Tryg familien. TrygFonden og bonus til medlemmerne er stærke fundamenter i dette arbejde.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantskabet skal sikre, at vi udvikler Tryg-familien på en sund måde med respekt for de grundlæggende værdier.

CV

Direktør i HASLE Refractories (ejerleder)

Udannelse
Civilingeniør (speciale i Virksomhedssystemer) fra Aalborg Universitet, kursus i “Bestyrelsesarbejde i Finansielle Virksomheder – Forsikring & Pension” på CBS Executive

Kompetencer
Selskabsledelse på højt niveau, strategi- og forretningsudvikling, analytisk tilgang og problemløsning, bred bestyrelseserfaring, kendskab til forsikringsdrift og finansiel virksomhed

Bestyrelsesformand
Business Center Bornholm

Bestyrelsesmedlem
HASLE Refractories A/S, Tryg A/S, Tryg Forsikring A/S, Bornholmstrafikken Holding A/S, Erhvervshus Hovedstaden – Bornholm (næstformand), Bornholms Erhvervsfond

Udvalgsposter
Formand for følgegruppen for TryghedsGruppens medlemsaktiviteter

Født i 1967. TryghedsGruppens bestyrelse 2018-2022.