Søg støtte

Søg

Karen Bladt

Direktør, virksomhedsejer

Repræsentant i Hovedstaden

Bor i Bornholm Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

TryghedsGruppen er en unik kombination af et stærkt forsikringsselskab, almennyttige aktiviteter og medlemspleje – det vil jeg gerne værne om og udvikle.

TryghedsGruppens arbejde skal hvile på stærke værdier kombineret med forretningsmæssig sund fornuft.

Karen Bladt

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Vi skal fortsat udvikle Tryg familien. TrygFonden og bonus til medlemmerne er stærke fundamenter i dette arbejde.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantskabet skal sikre, at vi udvikler Tryg-familien på en sund måde med respekt for de grundlæggende værdier.

CV

Direktør i HASLE Refractories (ejerleder)

Uddannelse
Civilingeniør (speciale i Virksomhedssystemer) fra Aalborg Universitet, kursus i “Bestyrelsesarbejde i Finansielle Virksomheder – Forsikring & Pension” på CBS Executive

Kompetencer
Selskabsledelse på højt niveau, strategi- og forretningsudvikling, analytisk tilgang og problemløsning, bred bestyrelseserfaring, kendskab til forsikringsdrift og finansiel virksomhed, forståelse for medlemsdemokratiet.

Bestyrelsesformand
Business Center Bornholm, Rabekken Erhvervspark A/S

Bestyrelsesmedlem
HASLE Refractories A/S, HASLE Refractories India Ltd., Erhvervshus Hovedstaden – Bornholm (næstformand), Bornholms Erhvervsfond

Udvalgsposter
Formand for Bornholms Erhvervsråd, medlem af RIPU Bornholm.

Født i 1967. TryghedsGruppens bestyrelse 2018-2022, 2023-

Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.