Søg støtte

Søg

Magnus Skovrind Pedersen

Konsulent

Repræsentant i Hovedstaden

Bor i København Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Som den demokratiske ejer af Danmarks største forsikringsselskab har vi en helt særlig rolle. Teknologiske nybrud peger på nye krav til forsikringsvirksomheder og udenlandske spillere truer i kulissen. Jeg ser Tryg som det store danske medlemsejede selskab, der viser de udenlandske konkurrenter trods, og sikrer os gode vilkår, så vi vinder i en verden i hastig forandring.

Vi skal styrke TrygFonden og vores demokratiske ejerskab af landets største forsikringsselskab, Tryg.

Magnus Skovrind Pedersen

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

I TrygFonden skal vi tage fat i de problemer, der skaber allermest utryghed. Bekymringerne for hvordan vi kan trække os tilbage fra arbejdsmarkedet på en værdig måde, hvordan vi undgår nedslidning og hvordan vi sikrer en mental sundhed for de yngre generationer er vigtigt at prioritere.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Vi skal styrke TryghedsGruppen som en medlemsorganisation og inddrage medlemmerne mere i vores arbejde. Samtidig skal vi sikre en klar strategi for et demokratisk, tryghedsskabende og ansvarligt drevet selskab.
 

CV

Konsulent i Grøn Energi. Bestyrelsesformand i Oxfam Danmark.

Uddannelse
Cand.scient.soc. fra Københavns Universitet og CBS bestyrelsesuddannelse. Forsikringsakademiets bestyrelsesuddannelse.

Kompetencer
Samfundsmæssig udvikling inden for sundhed, sikkerhed og trivsel, almennyttige aktiviteter, kendskab til regnskabsføring og revision i finansielle selskaber, big-data og kunstig intelligens.

Udvalgsposter
TrygFondens bevillingsudvalg. TryghedsGruppens risikoudvalg.

Født i 1987. Indtrådt i TryghedsGruppens bestyrelse i 2018.

Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.