Søg støtte

Søg

Magnus Skovrind Pedersen

Direktør i Demokratisk Erhverv

Repræsentant i Hovedstaden

Bor i København


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Som den demokratiske ejer af Danmarks største forsikringsselskab har vi en helt særlig rolle. Teknologiske nybrud peger på nye krav til forsikringsvirksomheder og udenlandske spillere truer i kulissen. Jeg ser Tryg som det store danske medlemsejede selskab, der viser de udenlandske konkurrenter trods, og sikrer os gode vilkår, så vi vinder i en verden i hastig forandring.

Vi skal styrke TrygFonden og vores demokratiske ejerskab af landets største forsikringsselskab, Tryg.

Magnus Skovrind Pedersen

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

I TrygFonden skal vi tage fat i de problemer, der skaber allermest utryghed. Bekymringerne for hvordan vi kan trække os tilbage fra arbejdsmarkedet på en værdig måde, hvordan vi undgår nedslidning og hvordan vi sikrer en mental sundhed for de yngre generationer er vigtigt at prioritere.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Vi skal styrke TryghedsGruppen som en medlemsorganisation og inddrage medlemmerne mere i vores arbejde. Samtidig skal vi sikre en klar strategi for et demokratisk, tryghedsskabende og ansvarligt drevet selskab.
 

CV

Næstformand af bestyrelsen, TryghedsGruppen.
Tidl. Stifter og partner i konsulenthuset Analyse & Tal.
Tidl. bestyrelsesmedlem i Velliv og MP Pension.
Forfatter til peer-reviewed bøger og artikler om sociale emner, organisationsarbejde og Big Data.
Bor i haveforeningshus i Københavns Sydhavn med Ivalo og vores to børn.