Søg støtte

Søg

Max Meyer

Formand for Dansk Zionistforbund. Formand for Netavisen Pio. Formand for det regionale råd i Region Hovedstaden.
 

Formand

Repræsentant i Hovedstaden

Bor i København Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Tryghed betyder meget for mig. 

Som tidlig kunde i ALKA, fandt jeg de værdier og det grundlag ALKA var bygget op på, ikke ”bare skulle smides ud med badevandet” i forbindelse med salget af ALKA til Tryg

For mig, har det enkelte menneske altid betydet utrolig meget. Ikke alle er født ind i velstand og sikkerhed her i livet, alt for mange mennesker har og må stadig kæmpe hårdt for at få deres dagligdag til at fungere. Men også de mennesker har brug for tryghed hvis noget går galt.

De kooperative virksomheder som ALKA var en del af, finder jeg havde et endnu større ansvar for at sikre tryghed til alle, dermed også til de svageste og mest udsatte i vort samfund, og her håber jeg med mit valg som repræsentant i TryghedsGruppen at jeg vil kunne sætte det spor at denne tryghed for alle stadig vil være en mulighed.

Som valgt person af medlemmerne, vil jeg altid stå til rådighed og være lyttende hvis medlemmer af TRYG har ideer og tanker, hvordan vi sammen kan skabe mere tryghed. Jeg lod mig vælge for at være din stemme.

Dream as if you`ll live forever.
Live as if you`ll die today.

Max Meyer

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

At være de svageste stemme.

Jeg har hele mit liv følt et stort ansvar over såvel min egen familie, børn og børnebørn, men også for de tusindvis af personer jeg er kommet i kontakt med via mit arbejde som Forbundsformand.

Et ansvar, jeg ikke kun har følt, men mener også at jeg har efterlevet ved at gøre hvad der var mig muligt for at skabe tryghed i såvel deres arbejdsliv som i deres private anliggender.
At mennesker skal kunne gå på arbejdet om morgenen og vende hjem om aften, uden at sætte liv og helbred på spil er for mig en selvfølge. Både på selve arbejdspladsen men også i den transport der ofte foregår mellem hjem og arbejdet.

Jeg vil meget gerne fortsætte dette arbejde med at skabe tryghed og være med til at sætte fokus på såvel de alt for mange arbejdsulykker som koster både den enkelte og samfundet millioner af kroner hvert eneste år, men også sikre at både fodgænger, cyklister, bilister ja alle der bevæger sig i trafikken er uddannet, beskyttet og kvalificeret bedst muligt.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At varetage medlemmernes interesser.
At sikre at de får maximalt ud af deres medlemskab.
At sikre at midlerne i TrygFonden bliver forvaltet og brugt til størst mulig gavn for alle.

CV

 • Uddannet VVS’er i 1972
 • Civilforsvaret i 1973
 • Kibbutz og sprogskole i Israel 1974
 • Arbejdede som VVS’er og var tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentant 1974-1994
 • Valgt i Blik- og Rørarbejderforbundet og de seneste 10 år som forbundsformand 1994- 2018
 • Underviser i social dialog i Myanmar 2019
 • Formand for Dansk Zionistforbund 1995-
 • Formand for Netavisen Pio 2019-
 • Generalsekretær for Master Talent Arts @ Crafts 2018-

  Derudover har jeg siddet i mange bestyrelser og repræsentantskaber herunder: LO´s dagligledelse, CO-I forretningsudvalg, BAT kartellet, Arbejdernes Landsbank, Konventum/L0-Skolen, Avidenz, Blitek A/S mfl.

Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.