Søg støtte

Søg

Monika Margrethe Skadborg

Studerende

Repræsentant i Hovedstaden

Bor i Hillerod Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Flere generationer har bidraget til TryghedsGruppens midler, ikke kun nuværende medlemmer. Jeg vil bevare og styrke TryghedsGruppen, så fremtidige generationer fortsat kan sikre trygheden i samfundet via almennyttige projekter. Da det så ud til, at ikke alle kandidater var enige i dette, besluttede jeg at stille op.  

Vi skal investere klimavenligt, drive organisationen bæredygtigt og bevare TrygFonden

Monika Margrethe Skadborg

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Det allervigtigste er, at vi passer godt på TryghedsGruppen og sikrer, at der også i fremtiden er et bæredygtigt grundlag for tryghedsskabende investeringer og nytænkende projekter. Derudover vil jeg gerne være med til at udvikle på indsatserne – er der mon områder, hvor vi overser noget eller kan tænke mere kreativt?

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Vi skal sikre, at TryghedsGruppen lever op til sit formål om at skabe tryghed for den danske befolkning. Det betyder også, at vi skal sørge for, at TryghedsGruppen driver sine forretninger på en bæredygtig måde, så TryghedsGruppen kan fortsætte sit virke i fremtiden. Vi er ansvarlige for de langsigtede strategier.

CV

  • Nationalitet: Dansk
  • Indtrådt i repræsentantskabet: 2015
  • Forhenværende medlem af Folketinget (S)
  • Kandidatstudetende på Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet
  • Formand for Ungeklimarådet hos Klimaministeriet
  • Bestyrelsesmedlem hos: European Youth Forum, Elev- og Studenterkooperativet samt CARE Danmark
  • Tidligere ungdomsdelegat til FN og medlem af styregruppen for ungerepræsentationsmekanismen i UNFCCC
 

Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.