Søg støtte

Søg

Anja Romby Hauge

Revisor

Repræsentant i Midtjylland

Bor i Silkeborg Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg er repræsentant, fordi jeg har en interesse i at Tryghedsgruppens formue formidles således, at alle medlemmer oplever at de får et udbytte af at være en del af Tryghedsgruppen, via bonus samt ved at gøre tryghedsarbejdet mere håndgribeligt og nærværende for det enkelte medlem i hele Danmark.

Alle skal opleve, at de får udbytte af, at være en del af Tryg ved at modtage bonus og bidrage til at forbedre trygheden i hele Danmark.

Anja Romby Hauge

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Forsikringstagerne skal opleve, at de får udbytte af at være en del af Tryghedsgruppen, via bonus og ved at trygheden forbedres.
For at forbedre trygheden i hele Danmark, er det vigtigt at yde støtte, både til mindre lokale projekter, og større nationale projekter, som i samarbejde med andre organisationer, kan komme en bredere befolkningsgruppe til gavn.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Bevillingerne til lokale og nationale projekter skal balanceres fornuftigt, men fælles for alle projekter er, at de skal være håndgribelige, forståelige og nærværende. Jeg vil begrænse de projekter, hvor det ikke er tydeligt for medlemmerne hvilken værdi projekterne skaber.

CV

Jeg er uddannet cand.merc.aud og arbejder som revisor og teamleder i Århus, hvor jeg sidder med en bred portefølje af selskaber. Helt fra den lille udviklingsvirksomhed, op til den større produktionsvirksomhed. 
Jeg er bosat i Silkeborg, sammen med min mand, hvor jeg nyder den smukke natur samt det kulturelle liv i Silkeborg og omegn.