Søg støtte

Søg

Anja Romby Hauge

Financial Controller

Repræsentant i Midtjylland

Bor i Silkeborg Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg er repræsentant, fordi jeg har en interesse i, at TryghedsGruppens formue formidles således, at alle medlemmer oplever, at de får et udbytte af at være en del af TryghedsGruppen, via bonus samt ved at gøre tryghedsarbejdet mere håndgribeligt og nærværende for det enkelte medlem i hele Danmark.

Alle skal opleve, at de får udbytte af at være en del af Tryg ved at modtage bonus og bidrage til at forbedre trygheden i hele Danmark.

Anja Romby Hauge

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Forsikringstagerne skal opleve, at de får udbytte af at være en del af TryghedsGruppen, via bonus og ved at trygheden forbedres.
For at forbedre trygheden i hele Danmark, er det vigtigt at yde støtte, både til mindre lokale projekter og større nationale projekter, som i samarbejde med andre organisationer kan komme en bredere befolkningsgruppe til gavn.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantskabets vigtigste rolle er at repræsentere forsikringstagerne og få dem til at opleve, at de får et udbytte af være en del af TryghedsGruppen. Hvorfor det er vigtigt, at vi forholder os kritisk til, hvilken værdi projekterne skaber for trygheden i hele Danmark. 

CV

Professionelt er jeg udannet cand.merc.aud og har i dag en stilling som financial controller, hvor jeg arbejder med rådgivning indenfor bæredygtige investeringer, rapportering samt revision.
Privat er jeg bosat i Silkeborg, sammen med min mand og vores to børn, hvor jeg nyder at være aktiv i naturen samt i det kulturelle liv i Silkeborg og omegn.
Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.