Søg støtte

Søg

Claus Wistoft

Landmand, direktør, byrådsmedlem

Repræsentant i Midtjylland

Bor i Syddjurs Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Fordi jeg blev opfordret til at stille op til valg i 2012, og fordi jeg synes, arbejdet er både spændende og særdeles samfundsnyttigt. Ikke et sekund af min tid i repræsentantskabet har været kedeligt – tværtimod er det et meget aktivt repræsentantskab, som aktivt debatterer og beslutter strategien for forvaltningen af den store formue.

Endelig - vil de seneste beslutninger i repræsentantskabet muliggøre både det gode arbejde i TrygFonden og økonomisk kobling til forsikringstagerne i Tryg.  

Claus Wistoft

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Det er vigtigt for mig, at TrygFonden fortsat kan gøre en forskel som almennyttig aktør i det danske samfund med indsatser både tæt på og direkte i samfundet samt på et mere forskningsbaseret niveau. Det er også vigtigt for mig, at Trygs forsikringstagere fremover får mulighed for bonus, når det går Tryg Forsikring godt. 

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Den vigtigste rolle for repræsentantskabet er at udstikke strategier for TryghedsGruppen som den gode hovedaktionær i Tryg Forsikring og for TrygFondens almennyttige arbejde. 

Hvad er vigtigst for dig som bestyrelsesmedlem i TryghedsGruppen? 

Som bestyrelsesmedlem er det vigtigste loyalt at udmønte strategierne besluttet i selskabets højeste myndighed, repræsentantskabet, og være repræsentantskabets forlængede arm i sparringen med selskabets direktion. Det er ligeledes vigtigt for mig, at bestyrelsen løbende arbejder aktivt med nye strategioplæg til repræsentantskabet til gavn for både samfund og medlemmer.

CV

Byrådsmedlem i Syddjurs Kommune og næstformand i økonomiudvalget, landmand med svine- og planteproduktion, udlejningsejendomme og projektudvikling af byggegrunde.
Direktør i Demex Holding A/S og CW Holding ApS.

Uddannelse
Landmandsuddannelse fra Bygholm Landbrugsskole suppleret med merkonomfag – ledelse og samarbejde, virksomhedsøkonomi og nationaløkonomi. Bestyrelsesuddannelse fra CBS. Drevet egen virksomhed siden 1985.

Kompetencer
Selskabsledelse på højt niveau, strategi- og forretningsudvikling, økonomi- og risikostyring, samfundsmæssig udvikling inden for sundhed, sikkerhed og trivsel, politisk tæft. 

Bestyrelsesmedlem
Tryg A/S, Tryg Forsikring A/S, Lyngfeldt A/S, Houmarken A/S, Seidelmann Holding ApS, Lyngfeldt Finansiering A/S, Lyngfeldt Maskinudlejning ApS, K/S Prinz Carl Anlage I ApS, Rosenfeldt Gods, Ejendomsfonden – Maltfabrikken.

Udvalgsposter
TryghedsGruppens risikoudvalg.

Født i 1959. Indtrådt i TryghedsGruppens bestyrelse 2015.

Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.