Søg støtte

Søg

Dan Lykholt

Senior Category Manager

Repræsentant i Midtjylland

Bor i Skanderborg Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

For at søge indflydelse på de beslutninger, der træffes på medlemmernes vegne og kæmpe for de mærkesager, jeg er gået til valg på. Både for mit eget vedkommende og for at repræsentere de medlemmers interesse, som har stemt på mig. 

Jeg vil arbejde for en fordobling af de årlige bonusudbetalinger, lavere forsikringspræmier og fortsatte donationer til tryghedsskabende formål.

Dan Lykholt

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

TryghedsGruppen har en kæmpe formue, som vi kunder/medlemmer råder over. De penge bør i højere grad komme os medlemmer til gode fremfor at øge opsparingen år for år. Jeg vil derfor kæmpe for større bonusudbetalinger til os medlemmer, ligesom en større bonus vil kunne tiltrække nye medlemmer.

Nogle af de opsparede midler kan også med fordel anvendes til at reducere forsikringspræmierne og/eller til at tilbyde alle medlemmer flere og nye fordele.
Jeg ønsker desuden at fortsætte donationer til tryghedsskabende formål. Det signalerer en stærk og ansvarlig tilgang til samfundet, ligesom det hjælper medlemmerne, styrker brand værdien og tiltrækker nye medlemmer.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantskabets vigtigste rolle er at repræsentere medlemmernes interesser og synspunkter. For mig betyder det at fungere som talerør for medlemmerne og kæmpe for de mærkesager, som medlemmerne har benyttet deres stemme til at støtte op omkring via deres valg af mig som deres kandidat. 

CV

30 års erhvervserfaring bl.a. fra flere store produktionsvirksomheder og en af verdens største supermarkedskæder. Har varetaget roller som indkøbsdirektør, marketingdirektør, direktionsmedlem og bestyrelsesmedlem – og har ligeledes erfaring som nuværende medlem af flere andre repræsentantskaber.
Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.