Søg støtte

Søg

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver/Udviklingsvejleder

Repræsentant i Midtjylland

Bor i Randers Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg er medlem af repræsentantskabet i TryghedsGruppen, fordi det betyder meget for mig at være med til at skabe og udvikle gode betingelser for medlemmerne. 
Jeg sætter pris på, at medlemmerne har givet mig mulighed for at arbejde med det, der betyder meget for mig – at kunne påvirke og forbedre mulighederne for nogle af vores udsatte medborgere igennem tiltag, der skaber tryghed, trivsel og sundhed.

Det er vigtigt for mig, at der inviteres ind til fællesskabet via medlemsdemokrati og bonusudbetaling og hvor Trygfondens arbejde fortsat støttes og udvikles.

Fatma Cetinkaya

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

TrygFondens meget brede arbejde såsom forskning, vidensbaserede projekter og langsigtede løsninger er uundværligt i dagens Danmark, hvor mistrivsel og ensomhed er nogle af de store udfordringer, som vi befinder os i.
Medlemmerne skal opleve, at de igennem TryghedsGruppen er med til at forbedre trygheden og mulighederne for rigtig mange i Danmark.  
God ledelse, åbenhed og gennemsigtighed er nogle af de bærende værdier i forhold til at opnå succes i arbejdet med at nå ud til medlemmerne, som gerne skulle opleve, at de får udbytte af at være en del af TryghedsGruppen i form af bonus og medlemsdemokrati.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantskabet skal sikre, at TrygFondens midler anvendes til tryghedsskabende projekter – også inden for sikkerhed og sundhed til fordel for så mange som muligt. 
Samtidig skal repræsentantskabet have fokus på, at vi igennem vores arbejde er med til at udvikle Tryg- familien på en sund måde med respekt for de grundlæggende værdier.

CV

Uddannelse:
1988: Autoriseret tolk 
2003- Socialrådgiver, Den Social Højskole, Aarhus

Erfaring:
2003-2004: Arbejdsmarkedsafdelingen, Grenå Kommune
2004-2007: Arbejdsmarkedsafdelingen, Randers Kommune
2007-2014: Familieafdelingen, Randers Kommune
2014- Jobcentre Randers, Randers Kommune

Udvalgsposter/Politik:
2009-2021: Medlem af Randers Byråd (S)
2009-2021: Næstformand i Socialudvalget
2014-2017: Næstformand i Beskæftigelsesudvalget 
2018 -2021: Formand for Omsorgsudvalget
2018 – 2021: 2.viceborgmester

Tillidserhverv:
Næstforkvinde, Redbarnet lokalafdeling i Randers 
Medlem af Randers Regnskovs bestyrelse 
Medlem af bestyrelsen i Underværket, Randers 

 
Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.