Søg støtte

Søg

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (Tidl. ansat i Post Danmark)

Repræsentant i Midtjylland

Bor i Ringkøbing-Skjern Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel og sikre almindelige forsikringstageres indflydelse. Jeg vil bruge min erfaring fra mine mange år i bestyrelsesarbejde og som fællestillidsrepræsentant og være med til på en ordentlig, konstruktiv og saglig måde at sikre TryghedsGruppen fortsat udvikler sig til gavn for forsikringstagerne.

Sammen skaber vi tryghed.

Jørn E. E. Nielsen

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Fokus på tryghedsskabende projekter og donationer, der retter sig mod samfundets svageste og mest sårbare. Vigtigt, at TrygFonden fortsat også engagerer sig i forskning på sundhedsområdet, og støtter det overordnede arbejde med bl.a. livreddertårne ved vores kyster og arbejdet med hjerteløbere og hjertestartere. Fastholdelse af bonusudbetalingerne.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Medlemmerne er TryghedsGruppens fundament, og det skal vi altid huske, når vi i TryghedsGruppen træffer beslutninger. Det også vigtigt, at vi fastholder og udbygger TryghedsGruppen, som en stærk og langsigtet ejer, der står bag Tryg Forsikring, og vi arbejder hen imod igen at blive majoritetsejer af Tryg Forsikring.

CV

Tidligere fællestillidsrepræsentant, underviser, sad i bestyrelsen i 3F Ringkøbing-Skjern og Landsbrancheklubben 3F-Post. I dag bestyrelsesmedlem i Postpensionisternes Landsforening og Ringkøbing Museumsforening. Delegeret i ”Interesseforeningen” (TJM Forsikring). Frivilligt arbejde i Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv og Musikspillestedet Generator.
Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.