Søg støtte

Søg

Karen C. Jørgensen

Læge

Repræsentant i Midtjylland

Bor i Aarhus Kommune


For mig er nøgleord som fællesskab, forebyggelse, livsglæde, udeliv og ikke mindst perspektiv vigtige, når TrygFondens midler skal fordeles.

Karen C. Jørgensen

Hvilke temaer er vigtige for sig som repræsentant?

Jeg vil arbejde for prioritering af følgende:

  • Projekter, der fremmer fysisk og mental sundhed for unge såvel som gamle, herunder et særligt fokus på den udbredte mistrivsel blandt mange børn og unge  i forhold til løsningsmuligheder og forskning på området. 
  • Projekter, der støtter virksomheder, der tager socialt ansvar og giver mennesker med udfordringer mulighed for at blive en del af et arbejdsfællesskab og udvikle sig i trygge rammer.
  • Projekter, der forebygger ulykker f.eks. i trafikken, ved vandet eller som følge af brand.
  • Hvis muligheden byder sig, ser jeg også indsatser for vanrøgtede/efterladte dyr som et vigtigt emne.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantskabet er medlemmernes forlængede arm. Vi skal, via det mandat vi har fået, sikre at gode almennyttige projekter får støtte og dermed øge trygheden i Danmark. For mig er det en ære at få lov til at være med til at hjælpe andre og forebygge lidelse i en noget større målestok, end jeg er vant til.

Donationer og partnerskabsprojekter skal have et perspektiv, der giver udvikling og bedre muligheder for den enkelte person eller gruppe, både på kort og lang sigt. Dette kan højne den generelle fællesskabsfølelse i samfundet, mindske marginalisering af mennesker og dermed de enorme personlige og samfundsmæssige omkostninger, som dette også medfører.

 

CV

Jeg er født i 1964, gift og mor til to voksne døtre. 
Herudover er jeg speciallæge i almen medicin og har en deltidsansættelse på Institutionen Sølund i Skanderborg, suppleret med lægevagter og vikartimer i en lægeklinik i Aarhus.

Jeg har tidligere været distriktsleder for Kræftens Bekæmpelse i 10 år.

Jeg har i flere år været mentor for nyuddannede kollegaer.

Jeg har i et par år været aktiv i Botanisk Haves Venner.
Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.