Søg støtte

Søg

Kenneth Snogdal

Driftsleder & Paramediciner

Næstformand

Repræsentant i Midtjylland

Bor i Ringkøbing-Skjern Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Tryghedsgruppen er med en demokratisk tilgang med til at sætte og fastholde strategien for Trygfonden, herigennem at tilsikre Trygfonden er til gavn for danskerne. For mig er det en unik mulighed for at være med til at gøre en forskel!
Trygfondens grundlag og virkemåde, ligger i tråd med mit værdigrundlag, og det at være med til at udvikle og fastholde dette, finder jeg både meningsfyldt og spændende.

Jeg vil arbejde for at TrygFonden fortsat er synlig og aktivt bidragende i folks hverdag med et gennemgående fokus på sikkerhed, tryghed og sundhed særligt i den akutte fase

Kenneth Snogdal

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant? 

Det er vigtigt for mig at vi i repræsentantskabet tilsikrer at projekter, nationale såvel som lokale, bliver vurderet objektivt, således at TrygFondens støtte bliver brugt rigtigt.

Mit fokusområde er det akutte område, samt sikkerhed i det daglige.
Det er ligeledes vigtigt at der til stadighed udbetales bonus til de mange forsikringstagere i Tryg Forsikring.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At bidrage til TryghedsGruppens fortsatte arbejde med at støtte almennyttige projekter, store som små, med fokus på at TrygFonden giver værdi for så en bred en gruppe af mennesker som muligt. 

CV

 • VIA UNIVERCITY COLLEGE
 • Diplom leder uddannelse 
 • ÅRHUS BUSINESS CENTER
 • Ambulancefaglig leder
 • DANSK PRÆHOSPITAL UDDANNELSE CENTER
 • Paramediciner 
 • DANSK PRÆHOSPITAL UDDANNELSE CENTER
 • Ambulancebehandler Niveau II 
 • ESBJERG TEKNISK SKOLE
 • Faguddannet Redder
 • HTX Holstebro

Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.