Søg støtte

Søg

Lars J. Østergaard

Professor, ledende overlæge

Repræsentant i Midtjylland

Bor i Aarhus Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg vil bruge min erfaring og kompetencer til at opnå størst mulig værdiskabelse af fondens midler til sikring af mere Tryghed i Danmark.

Herunder:

  1. At udlyse pilotprojekter, hvor erfaringerne kan bruges til at sikre en "Tryg Sundhed for Alle".
  2. At sikre projekterne er kreative, nytænkende og bæredygtige på sigt.
  3. At projekterne skabes "nedefra" med inddragelse af brugerne og forskelligartede aktører.

Nyskabelse – Nedefra og i samarbejde til sikring af Tryg Sundhed for alle.

Lars J. Østergaard

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

  1. En bevillingspolitik, der for alvor skaber målbare resultater i Danmark (se ovenfor).
  2. Tilgodese sårbare grupper, herunder børn.
  3. Sikring af en ligeværdig fordeling mellem fonds- og bonusudbetalinger.
  4. Vurdere om bonus-udbetalinger er den bedste måde at skabe den rette prissætning for Trygs forsikringer.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

  1. At skabe mest mulig Tryghedsværdi for Danmark.
  2. At repræsentere medlemmernes holdninger i respekt for demokratiet.
  3. Være fødekæde for TryghedsGruppens bestyrelse.

CV

Jeg er optimist, god til at finde alternative løsninger og vil gerne folk det bedste. Jeg tror på, at vi skaber de største resultater i samarbejde – også på tværs af holdninger og dagsordener.

Uddannelse: Speciallæge, Ph.d. dr. med.

Ledelseserfaring: 20 år som cheflæge og forskningsleder ved Aarhus Universitetshospital, Infektionsafdeling (200 ansatte).

Bestyrelsesarbejde (udvalgte):
Board Governance bestyrelsesuddanelse (2017)
AIDS-fondet (bestyrelsesformand 8 år)
NSCMID (bestyrelsesformand 4 år)
ISD-Immunotech ApS (bestyrelsesformand 3 år).

Organisatorisk/politisk arbejde: En række sundhedsrelaterede opgaver.

Interesser: Familie, vand, skov, musik og fodbold.

Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.